NFGI ønsker å fremme interessen for blå-grønne løsninger

Til Ryen gjenbruksstasjon i Oslo leverte Blomstertak i 2018 sedum-matter til et Veidekke-prosjekt. På taket hadde Energima Solel allerede installert solcellepaneler – kombinasjonen kan kalles «biosolar». Foto: Øistein Kvarme, Blomstertak

Økt urbanisering og klimaendringer gjør at samfunnet i større grad må ta hensyn til blå-grønne verdier, det vil si verdiene knyttet til vegetasjon og vann. Formålet til Norsk forening for grønn infrastruktur (NFGI) er å være en pådriver for utvikling av bærekraftig blå-grønn infrastrukturteknologi.

Tekst: Ole Billing Hansen

NFGI er nok for noen en litt ukjent organisasjon innen «den grønne familien». Men den har egentlig eksistert i mange år og er en videreutvikling fra Norsk forening for grønne tak (NFGT), som opprinnelig ble stiftet som Norsk Torvtakforening. – I motsetning til foreningen av torvtakprodusenter, som var en ren bransjeorganisasjon, er NFGI en organisasjon som har som mål å fremme ideer og interesser for blå-grønn infrastruktur i samfunnet, spesielt i urbane områder, sier styreleder David Brasfield. Han mener det engelske uttrykket «technology advocacy» er dekkende for foreningens aktiviteter.

– Blå-grønne tiltak blir en viktig del av byutviklingen i årene framover, og NFGI ønsker å bidra med ideer og formidling av kunnskap, sier styreleder David Brasfield. Foto: Ole Billing Hansen

NFGI ønsker å spre budskapet om fordelene med blå-grønne løsninger og vil gjerne rekruttere flere. Organisasjonen har nylig vedtatt å etablere en underavdeling for elever, studenter og nybegynnere. For en liten medlemsavgift kan interesserte få tilgang til et nettverk av folk med kompetanse innen fagfeltet: – Det er den yngre generasjonen som skal bringe verden videre. Vi tror et nettverk av nyansatte og studenter er en god idé. De kan utveksle erfaringer seg imellom og med de øvrige medlemmene, tipse hverandre om ledige stillinger, drøfte muligheter for forskning, og kan hende ende opp med en doktorgrad innen fagfeltet, smiler Brasfield. – I tillegg til medlemskapet i NFGI vil de som blir rekruttert til «Chapter for emerging professionals», få gratis medlemskap i WGIN – den internasjonale paraplyorganisasjonen. Det gir gode muligheter for besøk, studieturer og utveksling – en bro til internasjonalt samarbeid. Brasfield oppfordrer interesserte studenter og nybegynnere til å benytte e-postadressen post@nfgi.no.

Les mer om Norsk forening for grønn infrastruktur i park & anlegg 5/2022 med utgivelse 3. juni.