NYHETER

Frederiksbergs Have og Søndermarken

«Fredriksberg slott med sin vakre landskapspark var i sin tid rammen om dramaet «En kongelig affære», som utspilte seg mellom kong Christian VII, dronning...

Knutekolling – avansert beskjæringsteknikk med en forhistorie

Er det en sammenheng mellom eldgammel styvingskultur i landbruket og de siste århundrenes bruk av knutekolling av trær i bygatene? Arborist Erik Solfjeld gir...

Picea abies ‘Ohlendorffii’ – gran med kompakt vekst og kjegleformet krone

Vanlige grantrær blir raskt for store der arealet er begrenset. Dersom vi likevel ønsker et grantre i hagen eller en lommepark, kan denne kultivaren...

Picea abies ‘Nidiformis’ – populær gran uten toppvekst

Denne mye brukte kultivaren har populærnavn som «såtegran» og «fugleredegran». Tekst og foto: Ole Billing Hansen Den opprinnelige planten ble funnet i planteskolen Rulemann Grisson ved...

Treportrettet

image

Picea abies ‘Ohlendorffii’ – gran med kompakt vekst og kjegleformet krone

Vanlige grantrær blir raskt for store der arealet er begrenset. Dersom vi likevel ønsker et grantre i hagen eller en...
image

Picea abies ‘Nidiformis’ – populær gran uten toppvekst

Denne mye brukte kultivaren har populærnavn som «såtegran» og «fugleredegran». Tekst og foto: Ole Billing Hansen Den opprinnelige planten ble...
image

Pinus sylvestris – viltvoksende trær med stort potensial

Vi ønsker økt bruk av viltvoksende planteslag på bekostning av innførte. Derfor bør furu få en større plass i sortimentet...
image

Acer pseudoplatanus – robust lønn med stor spredningsevne

Platanlønn ble innført som parktre fra Mellom-Europa på 1700-tallet. Arten utmerker seg som vekstkraftig og robust i vind, men stor...
image

Ulmus glabra – et viktig parktre truet av sykdom

Alm er et vanlig treslag i mange norske parker. Det viltvoksende treslaget blir nesten ikke plantet i grøntanlegg i dag,...

Frederiksbergs Have og Søndermarken

«Fredriksberg slott med sin vakre landskapspark var i sin tid rammen om dramaet «En kongelig affære», som utspilte seg mellom kong Christian VII, dronning...