Risenga lekepark – med naturen som byggeklosser

«Risenga lekepark i Asker representerer en unik kombinasjon av naturens egne byggeklosser og barns lekelyst. Med elementer som eiketrær og store steiner oppfordrer lekeparken...

HT-Gjerde – holdbart og funksjonelt

Sikker avgrensing er noen ganger nødvendig, enten for å holde husdyr inne, eller for å hindre at hjortedyr og annet vilt gjør skade på...

Bærekraftige alternativer til moderne torvtak

Finnes det mer bærekraftige alternativer til moderne torvtak på hytter? NIBIO Landvik og Grønn Vekst AS prøvde å besvare dette spørsmålet ved å teste...

Sirkularitet i uteanlegg

«Byggebransjen fokuserer i stor grad på rasjonell gjennomføring og rask framdrift for å sikre økonomisk bærekraftige prosjekter. Dette gjør at byggeplassene i stor grad...

Jord fri for fremmede arter og skadegjørere

Selskapet SoilSteam er klar for å «erobre verden» med sine maskiner som fjerner skadegjørere fra jord, uten å bruke kjemikalier. I stedet bruker de...

Vanngardiner på Ski stasjon

Ski nye stasjon åpnet offisielt 11. august i fjor. Da var imidlertid ikke absolutt alt på plass, og ikke minst manglet vanninstallasjonen, som er...

Ombruk, gjenbruk og bruk av kortreist stein

Når Drøbak Badepark i Frogn kommune for tiden blir oppgradert, står ombruk av eksisterende steinblokker sentralt. Dessuten blir ødelagte blokker gjenbrukt og supplert med...

Skårerparken – vannfordrøying og aktivitetstilbud blir løst i samspill

Arbeidet med Skårerparken i Lørenskog pågår for fullt. Foreløpig er lite av det som skal bli synlig i den publikumsvennlige aktivitetsparken, på plass, men...

Framtidens smarte forvaltning og governance

Framtidens utemiljøforvaltning kan dra nytte av ny teknikk for å bli smartere og mer bærekraftig. Men selv om de tekniske løsningene for en stor...

Egnede stauder til regnbed i veimiljø

Planter som skal overleve i regnbed, må tåle perioder med oversvømmelse, men også perioder uten regn. Når en etablerer regnbed i veimiljø, kommer påvirkningen...