Bærekraftige alternativer til moderne torvtak

Finnes det mer bærekraftige alternativer til moderne torvtak på hytter? NIBIO Landvik og Grønn Vekst AS prøvde å besvare dette spørsmålet ved å teste...

Sirkularitet i uteanlegg

«Byggebransjen fokuserer i stor grad på rasjonell gjennomføring og rask framdrift for å sikre økonomisk bærekraftige prosjekter. Dette gjør at byggeplassene i stor grad...

Jord fri for fremmede arter og skadegjørere

Selskapet SoilSteam er klar for å «erobre verden» med sine maskiner som fjerner skadegjørere fra jord, uten å bruke kjemikalier. I stedet bruker de...

Vanngardiner på Ski stasjon

Ski nye stasjon åpnet offisielt 11. august i fjor. Da var imidlertid ikke absolutt alt på plass, og ikke minst manglet vanninstallasjonen, som er...

Ombruk, gjenbruk og bruk av kortreist stein

Når Drøbak Badepark i Frogn kommune for tiden blir oppgradert, står ombruk av eksisterende steinblokker sentralt. Dessuten blir ødelagte blokker gjenbrukt og supplert med...

Skårerparken – vannfordrøying og aktivitetstilbud blir løst i samspill

Arbeidet med Skårerparken i Lørenskog pågår for fullt. Foreløpig er lite av det som skal bli synlig i den publikumsvennlige aktivitetsparken, på plass, men...

Framtidens smarte forvaltning og governance

Framtidens utemiljøforvaltning kan dra nytte av ny teknikk for å bli smartere og mer bærekraftig. Men selv om de tekniske løsningene for en stor...

Egnede stauder til regnbed i veimiljø

Planter som skal overleve i regnbed, må tåle perioder med oversvømmelse, men også perioder uten regn. Når en etablerer regnbed i veimiljø, kommer påvirkningen...

Norges første helelektriske Flexi Heater teletiningsvogn

Braathen Landskapsentreprenør AS har tatt et stort steg for å imøtekomme kravene til utslippsfrie byggeplasser ved å investere i Norges første helelektriske Flexi Heater...

Hamar satser på kompost med biokull

Avfallshandteringsselskapet Sirkula og Hamar kommune samarbeider om et prosjekt der tilsetting av biokull i kompost blir testet ut, skriver kommunen på sin hjemmeside. Sirkula...
- Annonse -

TREPORTRETTET