Ombruk av byggevarer – stein og betong i sirkulær økonomi

Den som har besøkt transformasjonsstrøket Økern i Oslo i løpet av det siste året, vil trolig ha lagt merke til et stort, hvitt telt...

Gjenbruk av gravminner – kortreist og ressursbevisst

- Kan vi lage gull av gråstein? Spørsmålet ble stilt innledningsvis i Naomi Louise Wildes innlegg på Grønn Galla i fjor høst. Landskapsarkitekten i...

Overvannshandtering i Tåsenveien

I Tåsenveien i Oslo har det de siste årene skjedd store forandringer. Gatesnittet er oppgradert for å forbedre trafikksikkerheten for gående og syklende. I...

Handtering av overvann i Mo i Rana

«Rana kommune vedtok etablering av Rana ungdomsskole i sentrum i 2018. For å bedre trafikksikkerheten for elevene og ivareta krav til uteområdet for skolen...

Risenga lekepark – med naturen som byggeklosser

«Risenga lekepark i Asker representerer en unik kombinasjon av naturens egne byggeklosser og barns lekelyst. Med elementer som eiketrær og store steiner oppfordrer lekeparken...

HT-Gjerde – holdbart og funksjonelt

Sikker avgrensing er noen ganger nødvendig, enten for å holde husdyr inne, eller for å hindre at hjortedyr og annet vilt gjør skade på...

Bærekraftige alternativer til moderne torvtak

Finnes det mer bærekraftige alternativer til moderne torvtak på hytter? NIBIO Landvik og Grønn Vekst AS prøvde å besvare dette spørsmålet ved å teste...

Sirkularitet i uteanlegg

«Byggebransjen fokuserer i stor grad på rasjonell gjennomføring og rask framdrift for å sikre økonomisk bærekraftige prosjekter. Dette gjør at byggeplassene i stor grad...

Jord fri for fremmede arter og skadegjørere

Selskapet SoilSteam er klar for å «erobre verden» med sine maskiner som fjerner skadegjørere fra jord, uten å bruke kjemikalier. I stedet bruker de...

Vanngardiner på Ski stasjon

Ski nye stasjon åpnet offisielt 11. august i fjor. Da var imidlertid ikke absolutt alt på plass, og ikke minst manglet vanninstallasjonen, som er...