Bærekraftige alternativer til moderne torvtak

Forsøkstaket hadde generelt god plantedekning ti uker etter såing. Tre av feltene (Bio-Tak A) skilte seg ut med flekkvis dårlig etablering, noe som sannsynligvis skyldtes at komposten trengte ettermodning. Avrenningsvann ble samlet opp i bøtter fra såing til 20. september og fra 21. til 25. oktober 2021. Foto: Sergiu Moisei

Finnes det mer bærekraftige alternativer til moderne torvtak på hytter? NIBIO Landvik og Grønn Vekst AS prøvde å besvare dette spørsmålet ved å teste jordblandinger basert på kompost og tilsåing med frøblandinger av stedegne grasarter på et forsøkstak på Landvik ved Grimstad. Forsøket pågikk i 20 måneder fra august 2021 til mai 2023. Forskerne så blant annet på hvor fort graset ga dekning, hvor lett taket var å vedlikeholde samt mengden næringsrik avrenning.

I oppsummering skriver forskerne Turid Neby Berge, Trygve S. Aamlid, Sergiu Moisei, Trond Knapp Haraldsen og Torleiv Næss Ugland: «Torvfrie, kompostbaserte jordblandinger ga rask etablering uten behov for gjødsling. To forutsetninger synes å være god kompostkvalitet, der kompoststabilitet og fravær av ugras er viktig, samt tilførsel av en kompost som bidrar med nitrogen og fosfor. Men næringsrik kompost viste seg også å ha et potensial for å forurense i form av nitrogen- og fosforavrenning. Derfor må jordas næringsinnhold balanseres ut ifra hensyn til både plantevekst og miljø. Frøblandingen bestående av lokale, norske herkomster hadde noe saktere etablering enn en frøblanding med importert sortsmateriale av rødsvingel, flerårig raigras og hvitkløver. Dette ble imidlertid veid opp av at graset hadde mindre høydevekst og gikk mindre i legde, noe som ga vesentlig mindre arbeid med avpussing og fjerning av grasslått fra taket. Innblanding av 10 prosent ettårig italiensk raigras i den norske naturfrøblandingen ga litt raskere dekning i etableringsåret, men taket fikk et lurvete utseende, og våren etter oppsto midlertidige hull i grasdekket der raigraset hadde gått ut.»

To viktige konklusjoner kan trekkes ved avslutning av forsøket i mai i år:

– Kompostjordblandinger kan fungere som bærekraftig alternativ

– Stedstilpasset grasfrøblanding er godt egnet

Materialer, gjennomføring, resultater og vurderinger er beskrevet i en lengre artikkel i park & anlegg 7/2023 med utgivelse 1. september.