Trær og busker med dekorative blomster om våren

Overdådig blomstring i gult preger mange norske hager og parker i månedsskiftet april/mai. Foto av Forsythia x intermedia i Kristiansund i 2009.

Tidlig om våren er ikke kravene til blomstenes prydverdi så store. Vi tar til takke med gulbrune rakler i mars og små, gule blomster utover i april. Men fra slutten av måneden dukker det opp flere og flere oppsiktsvekkende blomsterfarger, og når kalenderbladet vendes til mai springer magnoliaknoppene ut, tysbasten står rødlilla, gullbuskene blomstrer solgult og konkurrerer med blodrips om oppmerksomheten.

Tekst og Foto: Ole Billing Hansen

Blomstringen er det vanligste virkemidlet for å oppnå farger i grøntanlegg. Det alminnelige publikum vil først og fremst peke på blomsterfargene når de etterspør farger i hagen. I en offentlig park er fargerike sommerblomster et viktig blikkfang. God blomstring er dermed et kraftig og attraktivt bidrag til oppmerksomhet om vegetasjon og beplantninger. Det er særlig til tider av året når få planteslag blomstrer, at betydningen av fargeinnslag er stort. Tidlig om våren kan selv nokså anonyme blomster ha stor verdi, slik som hannraklene hos hassel og or, for ikke å snakke om overraskelsen ved å se de gule blomstene hos trollhassel, enkelte vintre allerede i overgangen fra februar til mars. Likedan vil blomstring i september og oktober være særlig verdifullt fordi de fleste landskapsplanter da har fullført årets blomstring. I perioden juni til august er det så mange planteslag som blomstrer, at det skal mer til for å bli lagt merke til.

I park & anlegg 3/2024 blir faktorer som påvirker vår oppfatning av blomstring presentert. Vi gjengir også en liste over trær og busker med vårblomstring, satt opp i tilnærmet kronologisk rekkefølge.

Sitronsommerfugl (Gonepteryx rhamni) er en av de første dagsommerfuglene som dukker opp om våren. Etter overvintring er nektaren i tysbastblomstene en viktig energikilde.