Hjem Abonnere på park & anlegg

Abonnere på park & anlegg

park & anlegg er fagbladet for grøntanleggssektoren i Norge. Bladet har som mål gjennom
reportasjer, intervjuer og fagartikler å holde utøverne oppdatert om hva som rører seg innen grøntanleggssektoren, samt å være et bindeledd mellom sektorens ulike profesjoner. Fagbladet formidler også nytt fra organisasjonene som er representert i redaksjonsrådet: naml – norske anleggsgartnere, miljø- og landskapsentreprenører, Norske landskapsarkitekters forening, Norske Landskapsingeniørers Forening, Norsk Trepleieforum, BAD, PARK og IDRETT, FAGUS samt Norsk Gartnerforbund.

Her kan du registrere deg som abonnent på park & anlegg. Fyll inn informasjonen under, og du vil bli registrert som abonnent. Les vår gratis utgave her. 

    Abonnementsprisen er kr 840,-Studenter kr 310,-

    Felt merket med stjerne må fylles ut.

    Hvis det er noe du lurer på så kontakter du lettest sekretariatet på e-post EldbjorgM@gartnerforbundet.no