Skårerparken – vannfordrøying og aktivitetstilbud blir løst i samspill


Med god planlegging blir brå regnskyll enkle å handtere i den nye parken. Illustrasjon: Bjørbekk & Lindheim

Arbeidet med Skårerparken i Lørenskog pågår for fullt. Foreløpig er lite av det som skal bli synlig i den publikumsvennlige aktivitetsparken, på plass, men desto mer av grunnarbeidene med vann, avløp og overvannshandtering under bakken er i ferd med å bli ferdigstilt. Ikke minst er det store fordrøyingsbassenget som skal ligge under en del av parken, ferdig bygd.

Tekst: Ole Billing Hansen

Når det gjelder innholdet i aktivitetsparken, må vi foreløpig forholde oss til planene og illustrasjonen som er utarbeidet av landskapsarkitektene i Bjørbekk & Lindheim AS. Dette firmaet vant med konseptet «Meander» etter at Lørenskog kommune høsten 2018 inviterte tre landskapsarkitektkontorer til en plan- og designkonkurranse om Skårerparken. Kommunen ønsket kreative ideer til en park med aktivitetsmuligheter for innbyggere i alle aldre, og dessuten innspill til hvordan overvannet kunne handteres på en god måte og utnyttes som en ressurs.

Landskapsplan_Skårerparken

Landskapsplanen: Fordrøying gjennom dammene samt nedgravd magasin under lekeområdet vil ta unna overvannet ved nedbør, men i ekstreme tilfeller vil det bli en kontrollert oversvømmelse av arenaen og de sentrale områdene i parken. Det skal redusere risikoen for skade på bygningsmasse og kritisk infrastruktur i Lørenskog sentrum. Illustrasjon: Bjørbekk & Lindheim

 

Planleggere og prosjektledere begynner å se Skårerparken realisert. Noe av det første som står ferdig og vil bli en synlig del av aktivitetsparken, er trappen i norsk anortositt fra Egersund. Fra venstre assisterende prosjektleder Mari Otterlei i Agaia, landskapsarkitekt Anna Norman Røine i Bjørbekk & Lindheim, prosjektleder Samin Salehi i Lørenskog kommune og prosjektleder Vera Stroth i Agaia. Foto: Ole Billing Hansen

Landskapsarkitekt Anna Norman Røine i Bjørbekk & Lindheim og prosjektleder Samin Salehi i Lørenskog kommune forklarer hvordan parken er tenkt å fungere som fordrøyingssystem: Regn- og smeltevann fra høydedraget i sørøst vil følge fuktdraget mellom boligblokker og Solheim barnehage og inn i det sørøstre hjørnet av den nye parken. Dammene i den nye Skårerparken er tette i bunnen og skal ha et permanent, lite vannspeil som gir opplevelseskvalitet og biologisk mangfold i hverdagen. Ved store regnmengder og flom vil vannstanden i dammene øke, og det blir en trinnvis kontrollert oversvømmelse i parken. Når vannet i dammene stiger, vil det etter hvert fylle det nedsenkede plenarealet i sør og den runde arenaen i nord. Hvis vannet fortsetter å stige, vil gangveien og de sentrale områdene i parken også kunne bli oversvømt. Det blir etablert en forbindelse mellom det åpne systemet i dammene og et lukket system i det underjordiske, 900 kubikkmeter store fordrøyingsmagasinet. Forbindelsen sikrer at vann i parken kan tappes ned når det er tilgjengelig kapasitet i det lukkede systemet. Tilsvarende kan vann strømme fra lukket til åpent system hvis kapasiteten i lukket system blir overskredet.

Skårerparken er beskrevet med flere detaljer i en artikkel i park & anlegg 4/2023. Vann og overvannshandtering er hovedtema i utgaven, som blir utgitt 12. mai.