Jord fri for fremmede arter og skadegjørere


Maskinen blir matet med forurenset jord i en ende, og leverer ren jord i den andre.

Selskapet SoilSteam er klar for å «erobre verden» med sine maskiner som fjerner skadegjørere fra jord, uten å bruke kjemikalier. I stedet bruker de damp som varmer opp jorda til nøyaktig riktig temperatur.

Tekst og foto: Dag Eivind Gangås

Selskapet i sin nåværende form ble etablert i 2017 og har allerede begynt å få et fotfeste i store markeder flere steder i verden. Den spede spiren oppsto imidlertid for over 20 år siden, da Kjell Westrum, Arvid Laksesvela og Olav Wirgenes prøvde å utvikle en selvgående maskin som dypdampet jord ute i felten, basert på vakuum. Det fantes allerede utstyr for å dampe topplaget, men målet var å kunne dampe et dypere lag. Det skulle vise seg enklere sagt enn gjort, og til tross for stor innsats i form av arbeid og innskutte midler gikk det sakte med prosessen for å få fram et produkt som var klart for markedet. For et par år siden hadde teknologien kommet så langt at det var på tide å satse kommersielt, og nå er en ny versjon av SoilSaver™ på markedet.

Feiring
Dette ble markert med et arrangement på NMBU i juni. Den nye maskinen er stasjonær, om enn flyttbar, og er beregnet på jord som er hentet ut av ulike prosjekter, som veibygging eller eiendomsutvikling. Det finnes en modell som ligner mer på den originale ideen også, kalt FieldSaver™. Den damper jord i veksthus eller på friland ned til en dybde på 30 cm.

– Bare i Norge kan det årlig være snakk om 500.000 tonn jord med biologisk forurensning, som vi nå kan gjøre noe med. Det er veldig gøy at vi nå kan få denne maskinen ut i den store verden, sa Hans Kristian Westrum, medeier og sønn av Kjell Westrum. Han har lenge fungert som daglig leder av selskapet, men har valgt å trå til side for å slippe til Oddbjørn Bergem, som nå leder bedriften.

Oddbjørn Bergem (t.v.) og Kristian Westrum, henholdsvis daglig leder og gründer/medeier.

Tar det meste

Bergem orienterte om maskinen: – Med bakgrunn som forsker vet jeg at det er veldig sjelden at 100 % eksisterer. Vi vet at det finnes frø som overlever skogbranner, og faktisk kan være avhengig av en oppvarming til flere hundre grader for å spire. Men det aller meste som lever i jorden dør ved langt lavere temperaturer, så hemmeligheten er å varme opp akkurat nok over nøyaktig tilstrekkelig lang tid. Det handler om hva som er økonomisk lønnsomt, men også om å ikke ta ut mer enn det som er nødvendig, og ikke varme opp jorda mer enn den tåler før den endrer struktur, påpekte Bergem.

SoilSaver™ kan relativt enkelt flyttes ut til anlegget der jord tas ut, som et veiprosjekt eller et nytt boligfelt.

Enormt problem
En av kundene til SoilSaver™ er Envir i Bergen, og deres forskningsleder, Rakel Blaalid, fortalte hvorfor de satser på denne teknologien: – Matjord er mangelvare, og jordmasser med biologisk forurensning både kan og bør gjenbrukes. Bekjempelse av fremmede arter koster fem prosent av global GDP hvert år. De er ansett å være den nest største trusselen mot biologisk mangfold og er en stor bidragsyter i naturkrisen vi står oppe i. Ta for eksempel parkslirekne. Våre beregninger viser at vi måtte ha brukt cirka 27.000.000.000 USD om vi skulle ha utryddet denne i Norge. Det vil vi selvsagt aldri kunne klare. Og selv om damping er relativt energikrevende, vil denne metoden slippe ut halvparten så mye CO2 i prosessen i forhold til om vi skulle deponere jordmassene og erstatte dem med ny jord. Dette er altså ikke noe vi skal i gang med, men som vi allerede har brukt i flere prosjekter, blant annet til Bybaneprosjektet i Bergen, fortalte Blaalid.

Forskningsprosjekt
I 2019 startet SoilSteam et forskningsprosjekt sammen med NIBIO, Totenløk, Larvikløk, Lindum og Statens vegvesen. Der tar de for seg effekten av damping både på fremmede plantearter og karanteneskadegjørere. Dette prosjektet ble i korte trekk omtalt under arrangementet, men det vil forhåpentlig få en mer fyldig presentasjon i park & anlegg når tiden er moden for det.