Ombruk, gjenbruk og bruk av kortreist stein


Oppgraderingen av Badeparken pågår for fullt.

Når Drøbak Badepark i Frogn kommune for tiden blir oppgradert, står ombruk av eksisterende steinblokker sentralt. Dessuten blir ødelagte blokker gjenbrukt og supplert med kortreist kult fra et utbyggingsprosjekt i kommunen.

Tekst og foto: Erik Burås, landskapsingeniørstudent ved NMBU

Den opprinnelige natursteinmuren med setningsskader strekker seg fra Herrebadet, forbi Varmbadet og nordover mot Parrstranda. Muren er ca. 250 meter lang. Alderen på muren er noe usikker, men man tror den er bygd omkring 1900. Oppgraderingen nord for Varmbadet startet høsten 2022. Det er entreprenørselskapet Grimsrud som utfører disse arbeidene. Natursteinmuren er blitt demontert stein for stein og er i ferd med å bli bygd opp igjen. Demonteringen er vanskelig og tidkrevende. Steinene blir sortert og merket etter størrelse og form der det er mulig. Målet er å ombruke flest mulig av steinene. Steiner som er enten skadet eller for små, blir brukt i fyllingene bak muren. Det opprinnelige estetiske uttrykket, samt linjene tilbake til historien er godt ivaretatt.

Den gamle steinmuren blir demontert og satt sammen igjen, bedre og mer nøyaktig enn den opprinnelige muren.

Samtidig, for å sikre kvaliteten på den nye muren, blir noen av steinblokkene erstattet av ny og større stein fra et steinbrudd i Skjeberg. I tillegg blir det brukt fyllmasser og kult fra sprengningsarbeider fra det nye industrifeltet og veiarbeidene på Måna i Frogn, et område ved nedfarten til Oslofjordtunnelen.

Grepene med ombruk av stein fra Badeparken, kortreist stein fra Skjeberg og kult fra Måna øker bærekraften og økonomien i oppgraderingsprosjektet. Ombruk av naturstein til muren gir i seg selv mange miljøgevinster. Produksjonskostnadene blir redusert, og man sparer naturen for inngrep som produksjon av ny stein ville ha medført. I tillegg er natursteinen fra Skjeberg kortreist i forhold til hva utenlandsk stein ville ha vært. Kulten som hentes lokalt, bidrar med rask levering til byggeplassen og økt samhandling mellom flere prosjekter innad i kommunen. Alle disse punktene sørger til sammen for reduksjon av fossile utslipp, mindre avfall, mer effektiv tidsbruk og forhåpentligvis kortere byggetid.

Hele artikkelen kan du lese i park & anlegg 5/2023 med utgivelse 9. juni.