HT-Gjerde – holdbart og funksjonelt


Viltgjerdet er 180 cm høyt. Det har forsterket endekonstruksjon, mellompåler som holder gjerdet vertikalt og støttestolper der gjerdet endrer retning.

Sikker avgrensing er noen ganger nødvendig, enten for å holde husdyr inne, eller for å hindre at hjortedyr og annet vilt gjør skade på plantet vegetasjon. Først og fremst i andre land, som ikke har den samme allemannsretten som Norge, kan inngjerding også brukes for å holde folk ute fra privat eiendom.

Tekst og foto: Ole Billing Hansen

Det er mange som leverer materiale til inngjerding i det norske markedet, men både kundens behov og leverandørens kvalitet varier: – I HT-Gjerde har vi brukt en god del energi på å få til en standard for montering av husdyrgjerde, og vi ønsker å holde trykket oppe på dette arbeidet, sier Ragnar Vikingstad i foretaket. – Vi har ikke enerett på High Tensile (HT), men vi har spesialisert oss på produktet. Fram til nå har vi montert 1400 kilometer med nettinggjerder i høyder fra 50 cm til 245 cm.

Jon I. Stabekk demonstrerer maskinen som slår ned påler og strekker gjerdenettet.

Holder husdyr inne og vilt ute

park & anlegg ble invitert til Sørkedalen i Oslo av Jon Iver Stabekk, som driver HT-Gjerde Østfold og Akershus. Han og de ansatte er engasjert i et omfattende gjerdeprosjekt på en landbrukseiendom nær Bogstadvannet. På eiendommen blir det dels montert husdyrgjerder for å holde buskapen inne og dels viltgjerder for å holde rådyr og elg borte fra det som skal bli en frukthage. Til sammen er det blitt mer enn fire kilometer gjerde.

Kvalitetsstål og egen utforming

Et High Tensile-gjerde har et nett laget av en spesiell stålkvalitet. Det gir gjerdet stor strekkfasthet, noe som gjør at det kan strammes atskillig mer enn vanlige gjerder. Knutene i nettet er konstruert for å tåle stor belastning. Egne utformingsdetaljer gjør at selv om nettet blir belastet ved at beitedyr lener seg mot det, eller et mindre tre skulle faller over det, vil nettet strekke seg, men gå tilbake til opprinnelig form når belastningen opphører. Det gjør også at gjerdet er enkelt å tilpasse i hellende terreng.

På berggrunn er løsningen å bore et hull og montere en ferdigsveiset stålpåle med rør og klamme som stolpen blir festet i (fremre stolpe). Siste monteringsoppgave blir å sage av topper på stolpene, slik at gjerdet blir ensartet.

Gjerdemonteringsstandard

HT-gjerde har utviklet en egen gjerdestandard for hvordan gjerdene skal monteres. For at franchisetakerne skal kunne bruke merkevaren HT-Gjerde om arbeidet de har utført, er det en forutsetning at de følger denne standarden. Om mulig blir det brukt terrenggående gjerdemaskiner utstyrt med belter. Maskinene lager hull, banker ned gjerdestolpene og sørger for at de står rett. Gjerdemaskinen er også lastbærer som frakter både stolper og nett: – Ved bruk av gjerdemaskinen kan vi sette kraftige stolper dypt i bakken. Det går selvsagt mye raskere enn håndarbeid, og resultat blir vanligvis bedre, ikke minst utseendemessig. Det skyldes muligheten for atskillig bedre stramming enn med alternative metoder, forteller Stabekk.

 

Les mer om inngjerding i park & anlegg 9/2023 med utgivelse 3. november.