Vanngardiner på Ski stasjon


Vanninstallasjonen består av tre «gardiner» og et basseng.

Ski nye stasjon åpnet offisielt 11. august i fjor. Da var imidlertid ikke absolutt alt på plass, og ikke minst manglet vanninstallasjonen, som er en del av utsmykningen på stasjonsområdet. Nå danner tre lyssatte vanngardiner og et basseng bakteppe for folk på vei inn på den østre delen av stasjonen.

Tekst og foto: Ole Billing Hansen

Bassenget er 20 cm dypt og blir fylt kontinuerlig av vann fra de vertikale gardinene. Med så liten vanndybde er det ikke krav om gjerde foran installasjonen, og bassenget er derfor bare avgrenset av granittbelegget. Men det er montert samme type gjerde som ellers på stasjonen, på nivået i overkant av gardinene.

Kontinuerlig sirkulasjon

Det er mye teknikk som skjuler seg bak vanninstallasjonen. I et pumperom er det renseanlegg, sandfilter og et anlegg som doserer kjemikalier for å sikre at vannet holder seg så rent at det kan sirkulere kontinuerlig gjennom sommerhalvåret. Det er ikke lagt opp til at verken to- eller firbeinte skal bade i bassenget, men kjemikaliene er godkjent for bruk i basseng, så det skjer ingen skade om noen skulle la seg friste. Vannet vil i utgangspunktet bare bli skiftet helt ut i forbindelse med nedstenging om høsten og fylt opp med nytt vann ved sesongstart. Noe vann vil fordampe, og dette blir erstattet automatisk med vann fra ledningsnettet. Overløp blir ført til det kommunale avløpsnettet.

Veggen har plater i rosamønstret granitt og gir utsmykning hele året.

Utsmykning

Bassenget er selvsagt konstruert og bygd slik at det er vanntett. Det er totalentreprenøren OHLA (Obrascón Huarte Lain) som har hatt ansvaret for bygging av vanninstallasjonen, men den spanske entreprenøren har benyttet seg av konsulenthjelp fra Fontene-Teknikk AS.

Veggen bak vanngardinene består av samme kinesiske rosamønstrete granitt som er brukt andre steder på stasjonsområdet. Det gjør at installasjonen også er en utsmykning når det ikke er vann i den, det vil si fra oktober/november og gjennom vintermånedene fram til april. Det er Bane NOR som er ansvarlig for driften av vanninstallasjonen.

Kilde: Østlandets Blad 21. september 2022

 

Tekniske data
Bassengets lengde: 27 meter
Bassengets dybde: 20 cm
Antall vanngardiner: 3
Vanngardinenes høyde: 2 meter
Bassengets volum: 12.000 liter
Installasjonens samlede vannvolum: 15.000 liter
Sirkulasjon: 80 liter pr. sekund, tilsvarer 1 kubikkmeter vann pr. 12 sekunder