Statsbyggs studentpris for landskapsarkitektur 2021

Under et arrangement 31. mars ble de tre masteroppgavene som slapp gjennom nåløyet til NMBUs interne fagjury, presentert. Statsbyggs egen jury hadde vurdert de svært gode oppgavene og fikk en vanskelig oppgave. Men etter presentasjonene kunne Statsbyggs representant, overarkitekt Andreas Nilsen, dele ut prisen til landskapsarkitektene Elise Buan og Johanne Helvik.

Vinneroppgaven har tittelen «Ungdommens byplan» og dreier seg om hvordan Moss sentrum kan utvikles dersom ungdom fikk bestemme. Oppgaven er blant annet løst ved en medvirkningsprosess med elever fra tre klasser ved Malakoff videregående skole. Målet har vært sammen med de to studentene å utvikle møteplasser utenfor hjem og skole.

– Oppgaven er aktuell fordi den viser viktigheten av myndiggjøring av ungdom og sosial bærekraft for ungdom som førende for utvikling av framtidens byer, sier veilederne førsteamanuensis Katinka Horgen Evensen og dosent Ellen Husaas ved Institutt for landskapsarkitektur. – Ensomhet blant norske ungdommer øker, og bysamfunnet har et potensial i å sørge for at ungdom kan oppleve en sterkere tilhørighet til fellesskapet.

De to andre nominerte til Statsbyggs studentpris var Michelle Granados Johansen med oppgaven «Understanding of green infrastructure and implications for urban planning in the Mexican city of Culicán» og Una Brännström Sverdrup med oppgaven «Økologisk design av parklandskap tilpasset dagsommerfugler».

Hvert år siden 2012 har Statsbyggs studentpris for landskapsarkitektur ved NMBU blitt delt ut. Prisens formål er å stimulere til eksperimentelle og nyskapende studier innen landskapsarkitekturfaget. I vurderingen av de ulike mastergradsoppgavene blir det lagt vekt på aktualitet, nytteverdi og bærekraft, analytisk tilnærming og formidling, samt formspråk og estetisk verdi.

park & anlegg vil omtale de tre nominerte masteroppgavene i utgave 4/2022, som utgis 6. mai.

(Kilde: www.nmbu.no/fakultet/landsam/aktuelt)