Park og Anleggsmessen 24. og 25. november: Interessant fagprogram

Fagansvarlig Bjørn Aakerholt i Naml har siden i sommer arbeidet med å sette sammen et godt faglig program til Park og Anleggsmessen 2022. Det er mye aktuelt å ta fatt i innen grøntanleggssektoren, og selv om temaet overvannsdisponering har fått stor plass, vil besøkende også finne annet spennende innhold, som en paneldebatt om bærekraftig jord og semifinalen for Østlandet i kåringen av Norges beste uterom.

Tekst og foto: Ole Billing Hansen

Fagprogrammet består av innlegg fra en rekke eksperter på sine fagfelt, representanter både for firmaer og offentlige institusjoner. I programmet trekker Naml også veksler på egne medlemmer; Stein Wikholm forteller om hvordan Bergens-firmaet løste utfordringene med å disponere overvannet når de bygde nytt lager og skulle renovere uteanlegget, og styreleder Karsten Raddatz leder en debatt om hvordan grøntanleggsbransjen skal løse problematikken med jord på en bærekraftig måte.

Bjørn Aakerholt i Naml har utarbeidet fagprogrammet for Park og Anleggsmessen.

Innovasjonspriser

Brødrene Dahl AS leverer tekniske løsninger for å handtere overvann i stor eller mindre skala. En representant for firmaet vil under messen konkretisere hvordan løsninger kan skaleres ned til privatmarkedet, en type oppdrag som vil bli vanligere for anleggsgartnere i årene framover. Bjørn Braathen fra ACO Nordic AS, som lager komposittprodukter til avrenning, rensing og oppsamling, vil blant annet fortelle om ventilløsninger og automatikk. Dessuten vil han presentere en nyhet som mottok innovasjonspris under årets GaLaBau i Tyskland. Også Stihl ble tildelt en GaLaBau innovasjonspris, og representanten derfra vil presentere en nyhet som vil være nyttig for alle som har gått over til småmaskiner med batteridrift.

Alternativer til gummi

Grøntanleggssektoren må forholde seg til standarder, og det kommer stadig nye, mens andre blir revidert. Blant annet blir det arbeidet med standarder for taksering av trær og for utslippsfrie byggeplasser. Prosjektleder Dag Hamre vil fortelle om arbeidet med revisjon av standardene NS3420 kapitlene K og F, som er viktige i anleggsgartnernes daglige arbeid.

Bruk av gummidekker og gummigranulat er jevnlig en del av nyhetsbildet, særlig på grunn av forurensningsproblemer. Under fagmessen vil både Naturvernforbundet og Norges Fotballforbund ha anledning til å belyse problemene og se framover. Forhåpentligvis vil bransjen etter hvert kunne forholde seg til alternativer som er mer miljøvennlige enn hva som tilbys i dag, selv om vi opplever utfordringer både med arealstørrelser, slitasje og universell utforming.

Konkurranse

Konkurransen Norges beste uterom blir arrangert av Norsk Kommunalteknisk Forening og tidsskriftet Kommunalteknikk. Naml er medarrangør. Det blir gjennomført fem regionale semifinaler, og semifinalen for Østlandet er i år lagt til PogA-messen, mens finalen blir en del av NKF-konferansen i Skien i juni neste år. For å bli nominert må uterommet ikke være eldre enn fem år; det må være offentlig tilgjengelig og universelt utformet, ha gode løsninger, blant annet med hensyn til overvann, og driftes godt. Semifinalistene fra Østlandet blir presentert klokken 13 på messens åpningsdag.