Skole-NM i anleggsgartnerfaget

De fem lagene konkurrerte side om side. Forfra og bakover: Gjennestad vgs, Lena-Valle vgs, Øksnevad vgs, Kalnes vgs og Mære landbruksskole.

Gjennestad vgs sto som arrangør av årets norgesmesterskap, der fem skoler fra hvert sitt fylke hadde meldt seg på for å konkurrere om pokal, heder og ære. Deltakere og supportere møtte opp 12. april for å forberede seg til konkurransen, som skulle starte kl. 08.20 dagen etter. Da hadde de to elevene på hvert lag seks timer til rådighet for å bygge et forhåndsbestemt grøntanlegg.

Tekst og foto: Ole Billing Hansen

Forrige gang de videregående skolene konkurrerte om NM-tittelen i anleggsgartnerfaget, var på Gjennestad i fjor, etter to års opphold med pandemi og restriksjoner uten muligheter til å samles. Primus motor for arrangementet, og en av de ivrigste i heiagjengen, var fagansvarlig for Byggfag og Naturbruk ved Gjennestad videregående skole, Kai Raundalen. Nytt av året var at det parallelt ble konkurrert i tømrerfaget, med ni deltakere fra videregående skoler i ni fylker.

Dommerne Nils Karjetta (t.v.) og Øyvind Wollan hentet fram skjema, vater og tommestokk for å sikre rettferdig vurdering av arbeidene.

Deltakerne hadde i forveien fått tilsendt tegning av det anlegget som skulle bygges, og driftsavdelingen på Gjennestad hadde sørget for at alle hadde materialer og redskaper tilgjengelig. I tillegg til 20 minutter lunsjpause var det lagt inn to obligatoriske pauser på ti minutter underveis, noe som ga hvert lag bedre mulighet til å bli enige om strategi og framgangsmåte. Lagene la opp rekkefølgen i deloppgavene som skulle utføres, noe forskjellig, men målet om et ferdigstilt anlegg innen tidsfristen var felles for alle. Hverken medelever, lærere eller publikum hadde anledning til å gi råd underveis. Men oppmuntring og heiarop var tillatt!

 

Førstepremie og pokal gikk til Dave Derder og Isak Kjølner fra Gjennestad vgs, med annenplass til Per Simen Nyvik og Sigurd Myhre Klefstad fra Mære landbruksskole og på bronseplass Ida Hodnefjell og Sean Kinden fra Øksnevad vgs.

Etter seks arbeidstimer var konkurransen over, og slitne deltakere kunne slappe av. Da var det dommernes tur til innsats. Øyvind Wollan og Nils Karjetta, som hadde fulgt med på lagenes arbeid under hele konkurransen, måtte trå til med måleutstyr og vater for å bedømme resultatene. Etter en grundig vurdering og poenggiving, endte det med hjemmeseier til Gjennestad vgs, med Mære landbruksskole på sølvplass og Øksnevad vgs som nummer tre. Alle de fem lagene fikk selvsagt hederlig omtale.