Møblering av «Spruteparken» i Flekkefjord

«Spruteparken» har belegg av skifer, gangveier av gjenbrukt brostein, LED-belysning fra søyler og benker fra tiges.no.

På Nærbø på Jæren ligger en mekanisk bedrift med røtter 90 år tilbake i tid. Produktene fra bedriften har endret seg mye siden oppstart, og siden 2006 har tiges.no satset på møblering utendørs. I dag produserer bedriften et stort spekter av uteromsinventar, fra rekkverk og postkassestativer til solbenker, utebord og takoverbygg.

Tekst: Ole Billing Hansen  Foto: Tron Obrestad

Bedriftsleder Tron Obrestad forteller at de nylig har levert utemøblene til parkprosjektet i Flekkefjord.

Nedre park i Flekkefjord har fått ny fontene med vannspeil, hoppesteiner og overflyt. Fra hver av de fire bølgene i Flekkefjord Sparebanks logo er det små vannfall.

Nedre park i Flekkefjord blir gjerne kalt «Spruteparken». Det er en park fra slutten av 1800-tallet, en tid da mange av de norske byparkene ble etablert. Avisen Agder skriver: «Emil Didrichsen, som var banksjef i årene 1911 til 1941, viste særlig stor interesse for parken og fikk i sin tid plantet mange og til dels mer sjeldne trær og busker. Ikke noe ble spart på for å gjøre parken idyllisk og interessant. Etter hvert vokste det til, slik at man begynte å legge planer for en omlegging. Våren 1951 besluttet forstanderskapet at parken skulle omarbeides etter en plan utarbeidet av hagearkitekt Kr. Kraft i Kristiansand.» Ved et makeskifte med kommunen hadde banken på samme tid fått overdratt et areal som gjorde Nedre park en del større. I 1990 kjøpte banken ytterligere et areal, som så ble lagt til parken. Den fikk dermed sin nåværende størrelse og arrondering.

Prosjektleder Truls Kraugerud hos Landskapsentreprenørene har hatt hovedansvaret for å tegne planskissene til oppgraderingen. Han forteller at ideen er å bevare parken best mulig slik den var tegnet opprinnelig. Samtidig er den blitt mer attraktiv for dagens brukere. Arbeidet er utført av Mandal-avdelingen i Landskapsentreprenørene AS. De største endringene er en ny fontene med bankens logo, ny LED-belysning som gjør det mulig å endre fargen på lyset, slik at belysningen skifter med sesongen, samt nye stier og gangveier belagt med brostein. I tillegg er det anlagt voller et par steder. Dermed er terrenget blitt mer variert, og parken egner seg nå bedre som rekreasjonsområde istedenfor ballspill og lekeapparater. Alle trær og skulpturer er tatt vare på fra den gamle parken. Mange av trærne ble plantet rett etter forrige århundreskifte, og i parken finnes store trær av rødeik, edelkastanje, samt både hengende og flikbladet bøk. Bronseskulpturene i parken er utført av kunstnerne Arne Vigeland, Skule Waksvik og Sigurd Nome.

Parken er utsmykket med skulpturer utformet av Arne Vigeland, Skule Waksvik og Sigurd Nome.

– Kunden ønsket kraftige møbler for nedstøp og med armlene, sier Tron Obrestad i Tiges.no. – Det ble gjort et spennende og gjennomtenkt fargevalg på benkene. Valget falt på RAL 5004 Black blue. Fargen ser svart ut på avstand, men går man nærmere, skinner den i mørk blå/lilla. Jeg syns dette var et veldig interessant fargevalg som passer godt inn med alle de forskjellige elementene i denne parken.

Prosjektet i Flekkefjord er omtalt med flere detaljer i park & anlegg 6/2023, som kommer 4. august. Tron Obrestad forteller der også om valget av møbler til den nye naturparken i «nabolaget» på Nærbø.

Kilde

https://www.avisenagder.no/spennende-planer-for-oppgraderingen-av-spruteparken/s/5-99-1171061