Bylivsgata Grønland er offisielt åpnet

Ved Grønland torg er gateløpet snevret inn og erstattet med oppbygde plantefelt.

I fjor stengte Oslo kommune deler av to trafikkerte sentrumsgater i sommerhalvåret. Noe av gatearealet ble omskapt med oppbygde plantefelt tilplantet med viltvoksende trær, busker, stauder og engmatter. Det ble bedre muligheter for uteservering og tilrettelagt for triveligere handleturer.

Tekst og foto: Ole Billing Hansen

Suksessen gjentas i år, og først ute er gata Grønland, som hadde tilsvarende midlertidige ombygging i fjor. Formålet er å gi en smakebit på hva et framtidig gateareal kan brukes til. Det blir mer plass til mennesker, opphold og grønt. Samtidig har næringsdrivende fått atskillig større uteareal til servering.

Byråd for miljø- og samferdsel, Sirin Hellvin Stav, åpnet bylivsgata på Grønland 1. juni.

Gjenbruk

Mange av plantene fra fjorårets prosjekt er brukt på nytt. De opphøyde plantefeltene er beplantet med arter som furu, rogn og bjørk. Til undervegetasjon er det for en stor del valgt bregner, bærlyng, røsslyng og andre viltvoksende planter. For første gang vil en kommende vinter se hvordan vegetasjonen overvintrer i ute i plantefeltene. Når prosjektet avsluttes høsten 2024, vil trærne bli plantet andre steder i hovedstaden.

Rammene rundt plantefeltene er bygd opp av solid trevirke, som også vil bli gjenbrukt andre steder i byen.

Den midlertidige ombyggingen av gata på Grønland vil vare fram til høsten 2024.

Byliv for mennesker, planter og småkryp

Bylivsprosjektet er i regi av Bykuben, som beskriver vegetasjonsbruken på følgende vis: «Bynatur er konstruert natur i byen, laget for å løse menneskeskapte utfordringer. Den midlertidige byskogen består av frittstående trær og frodig bynatur som tar i bruk naturens egne økosystemtjenester. Den skaper en ny sanselig opplevelse og legger til rette for økt opphold i områder som vanligvis oppfattes som ensartede grå og fulle av tette overflater. Men den er ikke natur. Bynatur er resultatet av en bevisst designhandling, og dens suksess måles på om den gjør byene våre mer levevennlige – så alle artene i den kan overleve, og slik at vi har noe å leve for.»