Søndre Park i Lillehammer ble Årets grønne park 2022


Foto: Bjørn Aakerholt

NAML, Norske anleggsgartnere, miljø- og landskapsentreprenører, skriver i en pressemelding at de har kåret Søndre Park i Lillehammer til Årets grønne park.

NAML er en bransjeorganisasjon med formål å samle alle kvalifiserte anleggsgartnere og andre som driver bedrift innen grøntanleggsbransjen. Ved å rette oppmerksomheten mot gode og viktige grøntanlegg ønsker organisasjonen å styrke tilliten til næringen og heve anleggsgartnernes omdømme i samfunnet. Prisen Årets grønne park ble innstiftet og første gang delt ut i 1989. Følgende legges til grunn ved utnevnelsen:

a)     At parken har høy estetisk og bruksmessig verdi, også sett i forhold til anleggets omgivelser

b)     At det fagmessige nivå på skjøtsel og drift ligger høyt

c)     At parken er tilgjengelig for allmennheten

Foto: Bjørn Aakerholt

Søndre Park i Lillehammer er en gammel park som ble etablert sist på 1800-tallet. Den ble opprettet av og for borgerskapet som en pryd- og promenadepark. Men i dag er den en attraktiv og mye benyttet park for hele Lillehammers befolkning og besøkende til byen.

NAMLs komité har bestått av landskapsarkitekt Kirsten G. Lunde og anleggsgartnermester Bjørn Aakerholt. Komiteen har lagt følgende til grunn for kåringen:

·       Søndre Park i Lillehammer er en sentrumsnær, gammel og ærverdig park med god og variert vegetasjon. Den gir et godt pusterom for Lillehammers innbyggere. Parken har gode estetiske verdier der den ligger flott til mellom store, gamle trær, med godt tilrettelagte gangveier, vannarrangement, paviljong og frodige busk- og staudebeplantninger.

·       Parken framstår meget godt skjøttet og driftet, noe som er ett av kriteriene for nominasjon til prisen. I tillegg er den åpen for alle, og som vi har erfart i vår undersøkelse rundt parken, brukes den av veldig mange, uten at det er synlig slitasje. Dette er et godt tegn på god skjøtsel med valg av varige løsninger og robuste materialer.

·       Selv med sommerens utfordringer hva angår mangel på nedbør er det tydelig for komiteen at Lillehammer kommune har en faglig kompetent parkavdeling. Selv under krevende forhold klarer avdelingens ansatte med gode faglige valg å opprettholde parkens utrykk og intensjon.

Arkivfoto: Kari Nesdal

Som det framgår av statuttene, legges det avgjørende vekt på fagmessig høyt nivå på drift og vedlikehold av anlegget ved siden av de bruksmessige og estetiske kvalitetene. Utmerkelsen er derfor i første rekke ment som honnør til Lillehammer kommunes Park- og idrettsavdeling ved avdelingsleder Kari Nesdal og hennes medarbeidere, som har det daglige ansvaret for stell og skjøtsel i Søndre Park.

Det er travle tider i kommunen før jul. Utmerkelsen vil derfor bli markert med overrekkelse av diplom og messingplakett under en tilstelning i Lillehammer kommune på nyåret.