Navnet minnelund – et fenomen i rask utvikling


Navnet minnelund på Søndre Slagen kirkegård i Tønsberg. Lykter og blomstervase i stativ til høyre og gravfelt i forgrunnen. Foto: Helge Klingberg

«En navnet minnelund er et gravfelt for kister eller urner med felles minnesmerke hvor de gravlagtes navn og data er påført. De siste 20 årene har vi erfart at stadig flere gravplasser har anlagt en navnet minnelund.» skriver Helge Klingberg i park & anlegg 10/2022.

Han forteller blant annet om begynnelsen for denne gravskikken her i landet: «Begrepet «navnet minnelund» oppsto i kirkegårdsmiljøet i Trondheim tidlig på 2000-tallet. Det betegnet den gang et gravfelt for askeurner med felles minnesmerke. Men gravfelt for askeurner med felles minnesmerke hadde Haslum kirkegård i Bærum hatt siden 1997, dog uten den samme betegnelsen.

Ordet «minnelund» hentet trønderne fra Sverige («minneslund»). Der betegner det et anonymt gravfelt, men ordet «navnet» ble lagt til. I Trondheim ble «navnet minnelund» derfor et ikke-anonymt gravfelt for askeurner med felles minnesmerke.

Navnede minnelunder på tidligere rammegravsteder. Undersbo gravplass i Larvik. Foto: Helge Klingberg

Verken for Bærums eller Trondheims del var denne type gravfelt beskrevet i det sentrale regelverket for gravplasser. Departementet så likevel med interesse på det nye fenomenet og mente at dersom det viste seg å være et reelt og godt alternativ til tradisjonelle gravfelt, burde det få utvikle seg noe før det ble gitt juridiske rammer. Det ble riktig nok krevd at bispedømmerådet, som var godkjenningsorgan for gravplassplaner på denne tida, skulle gi dispensasjon fra gravstørrelse, slik at en kunne bruke graver med størrelse ned til 0,5 x 0,5 m.

Departementet adopterte betegnelsen «navnet minnelund», og denne typen gravfelt ble formalisert gjennom gravplassforskriften med virkning fra 1. januar 2013. Forskriften nevner ikke spesifikt kistegraver og/eller urnegraver. Det må forstås som at begge typer graver kan benyttes.»

Klingberg presenterer tre eksempler på navnet minnelund i Vestfold, blant annet Undersbo gravplass i Larvik. Der er «en rekke rammegraver blitt omgjort til små, navnede minnelunder som er fordelt over store deler av gravplassen. Den rektangelformede steinkanten er beholdt, og sentralt i firkanten er det plassert et høyt minnesmerke med kvadratisk grunnflate og skrånende topp, naturlig nok forarbeidet i ulike varianter av larvikitt.»