Klosterenga park er endelig åpnet


Hovinbekken er åpnet og løper som en blå streng gjennom parken.

Klosterenga park er den største skulpturparksatsingen i Oslo kommune på mange tiår. Det har tatt 30 år siden kunstneren Bård Breivik laget steinelementene, og Dronninga landskap og Braathen landskap har de siste sju årene arbeidet med henholdsvis prosjektering og bygging av parken. Den 10. juni var det offisiell åpning av skulpturparken, selv om ikke all beplantning var å plass. Det ble en folkefest.

Tekst og foto: Ole Billing Hansen

Den 6,5 meter brede Jarlegata er en promenadegate, og langs denne er det plassert benker, lysmaster og sykkelstativ. De 20 fylkessteinene har fått sin plass her, som et utendørs skulpturgalleri.

I park & anlegg 6/2023 forteller Landskapsarkitekt MNLA Rainer Stange i Dronninga landskap om prosjektet: «Hva består en bekkeskulpturpark av for vår tid i Oslo? Vi har vært opptatt av å bringe historien og plantegeografien inn i parken, slik at den skal bli en ekte Oslo-park.» Landskapsarkitekten beskrive «sju herlighets-faktorer» som har bidratt til en vellykket park: Topografi, bekkeåpning, promenadesystem, plantevalg, belysning, møblering og kunst.

 

Det naturlige blå og grønne skaper en livfull kontrast til de betonggrå fengselsmurene i Oslo fengsel.

Her gjengir vi Rainer Stanges beskrivelse av promenadesystemet: «For å skape en ordentlig parkfølelse er det opparbeida et hierarki i fire av promenader på 5 meter, turveier på 3,5 m, parkstier på 2 m og snarveier på 1 m. Jarlegata er lagt i en perfekt bue langs bekken og fengselsmuren. Den danner en elegant snarvei mellom Åkebergveien og Grønlandsleiret. Veien er 5 m brei med gjenbrukt oslokantstein eller platekantstein fra stedet, samt grå, stabilisert grus fra Bondkall. Med inspirasjon fra de store, parisiske parkene fra siste halvdel av 1800-tallet har Jarlegata fått et fortau på 1,5 m, der mange lange april-benker, lysmaster og sykkelstativ lager et bueslag gjennom parken. Her ligger Grotta, som er parkens hovedattraksjon. De 20 populære og pedagogiske fylkesteinene med biland; fra Svalbard og Finnmark i nord til Østfold i sør, skal plasseres på grusnisjer langs denne 300 meter lange kunstpromenaden.»

Les prosjektomtalen med de resterende seks «herlighetsfaktorene» i park & anlegg 6/2023, som utgis 4. august.