Lekegrind og huskestue på Peter Egges plass


Lekegrinda og Huskestua er sentrale konstruksjoner på Peter Egges plass – Barnas plass i Midtbyen i Trondheim. Foto: Matthias Herzog, Visualis Images

I park & anlegg 5/2023 forteller landskapsarkitekt Christine Gjermo hos Pir II Oslo om Peter Egges plass i Trondheim. Dette byrommet har fått et kvalitativt løft og framstår som et nytt sentralt torg i Midtbyen. Det er blitt et intimt og uregelmessig plassrom.

«Peter Egges plass ble i bystyrets «Byromstrategi for Trondheim sentrum» i desember 2016 utpekt som «barnas torg». Stedet er godt skjermet fra biltrafikk, og den direkte koblingen til hovedbiblioteket gjør plassen til et attraktivt sted for barn og barnefamilier. Plassen var allerede godt besøkt av barnehager, skoleklasser, barnefamilier og ungdom. Det var en viktig forutsetning at dette ikke skulle være en tradisjonell lekeplass, men et bytorg tilrettelagt for barn og besøkende i alle aldre. Her skal det være rom for besøk av barnehagebarn på dagtid og muligheter for konserter om kvelden. Svaret ble et lekent og fleksibelt byrom.»

Landskapsarkitekten skriver at plassens form har særpreg som et komplekst, irregulært og mangekantet plassrom med et mangfold av fasader, byggehøyder og takformer omkring. Det oppstår kroker, hjørner og mindre plassrom med et mangfold som kler funksjonen som «Barnas torg».

Den direkte koblingen til hovedbiblioteket gjør den uregelmessig utformete plassen til et attraktivt sted for barn og barnefamilier. Foto: Matthias Herzog, Visualis Images

«En ny, stor sirkelrund benk med integrert lys – Lekegrinda – som omfavner kunstneren Bård Breiviks sorte steinskulpturer, danner et sentralt og samlende punkt mellom biblioteket og kafeen. Sammen med steinskulpturene er det plassert balansestokker utsmykket med vikingmotiver på et dekke av grus. Utendørs stålamper erstatter trærne som sto i steinene. Med belysning kan større grupper samles til felles lek eller lesing. Samtidig vil benken fungere for mindre grupper, både som aktivt lekende i sirkelen, eller som stille observerende henvendt mot plassen.

Ved inngangen til plassen i vest, inntil gavlveggen og på det mest skyggefulle stedet, ligger et større lekeelement med tak og integrert lys – Huskestua. Dette er en konstruksjon av limtre med lyssatte polykarbonatplater. Konstruksjonen er fylt med ulike tau, stokker og «hengekøyer» for opphold og lek. Den vil i tillegg til å gi ly og lys også oppleves som et sted å leke eller klatre, eller rett og slett et sted å henge (og slenge).

Lekegrinda og Huskestua, sammen med eksisterende fontene danner hovedelementene på torget. De skaper ulike situasjoner og flere muligheter for aktivitet.»

Les artikkelen i park & anlegg utgave 5/2023 med utgivelse 9. juni.