Nordreisa gravlund – en skogsgravlund i Nord-Norge

«I Nordreisa kommune var det behov for å etablere en helt ny gravlund for å få tilstrekkelig med gravplasser. Det er en kjensgjerning at det er vanskelig å finne egnede områder, spesielt dersom dette endrer bruken av friområder som er i aktiv bruk, slik situasjonen delvis var på Rovdas – den nye lokaliteten.» skriver landskapsarkitektene Adeline Finez og Anita Veiseth i VERTE landskap-arkitektur i park & anlegg 10/2022.

En annen utfordring var hvordan få en ny gravlund, i et skogsområde langt fra den kjente gravlunden ved kirken, til å bli et kjært og fredfullt sted å samles i sorg og minnesamvær?

Klokketårnet er plassert ved hovedinngangen. Det er et synlig landemerke for hele gravlunden, og i tårnet finner man igjen kvenske elementer fra Nordreisa kirke. Foto: Marie Louise Somby, Árvu

Landskapsarkitektene tok utfordringen og ble engasjert av kommunen i 2016. Prosjekteringen varte fram til 2020, og tidligere i år sto gravplassen ferdig.
Furuskogen på stedet ble utgangspunktet for prosjekteringen, og store deler av skogen er bevart: «Nordreisa kommune har valgt å prioritere kvalitet for å trekke pårørende og besøkende til den nye gravlunden. De ønsket seg en skogsgravlund for å sikre et godt lokalklima og spille på lag med den eksisterende naturen på Rovdas. Skogstomta viste seg å tilby de beste mulighetene. Ut ifra et bærekraftperspektiv var det også gunstig å ta vare på lokale ressurser, og det var stor enighet om at den eksisterende skogen utgjør en viktig ressurs i dette arbeidet.» skriver Finez og Veiseth.

Les mer om en spennende og annerledes gravplass i park & anlegg 10/2022 med utgivelse 9. desember.