Muséhagen ved Universitetet i Bergen er Årets grønne park

Muséhagen er en mer enn hundre år gammel botanisk hage. Foto: Bjørn Aakerholt

Norske anleggsgartnere – miljø- og landskapsentreprenører (NAML) utpeker hvert år et velskjøttet, allment tilgjengelig grøntanlegg til Årets grønne park. Prisen ble innstiftet og første gang delt ut i 1989. Årets utmerkelse, som er den 34. i rekken, gikk til Muséhagen ved Universitetet i Bergen.

Tekst: Ole Billing Hansen

Muséhagen ved UiB er en gammel botanisk hage. I 2015 ble boka «Muséhagen i Bergen – levende botanikk i over hundre år» utgitt med Per Harald Salvesen som redaktør. Boka forteller hagens historie fra 1800-tallet og fram til vår tid. Muséhagen er fortsatt en plantesamling, etablert for om lag 125 år siden. Det medfører at grøntarealet må skjøttes noe annerledes enn en vanlig park. Plantene må kunne skilles fra hverandre og merkes, noe som blant annet gjør at en ikke kan etablere tette samplantinger. I hagen har bedene dermed til dels store åpne rom uten vegetasjon, noe som innebærer mye luking og annen skjøtsel, og plantenes særegne krav må oppfylles for at de skal trives. Muséhagen er dessuten åpen for publikum, og det krever gode valg av materialer, drift og vedlikehold av gangveier, plenarealer og øvrige publikumsområder. Hagens ansatte ivaretar dette godt. Arealene blir skjøttet økologisk og med utslippsfritt utstyr.

En plantesamling kan også være en vakker park. Foto fra våren 2014, gjengitt på forsiden av boka om Muséhagen: Per Harald Salvesen

Begrunnelse

Landskapsarkitekt Kirsten G. Lunde og fagansvarlig i NAML, anleggsgartnermester Bjørn Aakerholt, har fungert som jury ved årets utnevnelse. De legger følgende til grunn for utnevnelsen:

·       Muséhagen omfavner deler av den gamle, ærverdige bygningsmassen til UIB på Nygårdshøyden i Bergen. Den gir et vakkert pusterom for studenter og øvrige besøkende.

·       Hagen er, som en del av muséparken, en plantesamling, med de utfordringene det fører med seg av åpne jordfelt, merking mm. Juryen ser at dette er løst og skjøttet på en flott måte i Muséhagen.

·       Parken framstår meget godt skjøttet og driftet, noe som er ett av kriteriene for nominasjon til prisen. I tillegg er den åpen for alle, og som vi har fått erfare i vår undersøkelse og befaringer rundt parken, blir den brukt av veldig mange, uten at det er synlig slitasje. Dette igjen er et tegn på god skjøtsel med valg av varige løsninger og materialer.

·       Selv med utfordringer som oppstår med høy og intensiv bruk, har juryen observert at parkens faglige og kompetente medarbeidere gjør en flott jobb, med gode faglige valg i å opprettholde parkens utrykk og intensjon.

En honnør

Juryen legger til: «Som det framgår av statuttene legges det avgjørende vekt på fagmessig høyt nivå på drift og vedlikehold av anlegget ved siden av de bruksmessige og estetiske kvalitetene. Utmerkelsen er derfor i første rekke ment som honnør til ansatte, som har lagt sin sjel i både planlegging, utførelse og skjøtsel av Muséhagen. Det er Hilde Margrethe Moen Selstø som driftsleder, med overordnet ansvar for parken, og medarbeiderne, førsteamanuensis og kurator Torstein Eriksson og de faste driftsansatte Synnøve Midtun, Silje Strøm og Svein Robert Janicki, samt sesongansatte. I tillegg arbeider Siri Skretting Jansen med formidling gjennom Universitetsmuseets avdeling for forskningskommunikasjon. Styret ved Universitetet i Bergen, rektor og øvrig administrasjon ser verdien i Muséhagen, gjennom bevilgninger og driftsmidler.»