Lys i en urban passasje

Som et elveløp leder lyset besøkende inn i kvartalet med smale gangpassasjer og intime byrom.

Smuget mellom Pilestredet, Universitetsgata og Kristian IVs gate i Oslo er verdt et besøk idet det mørkner. Innfelt belysning danner et «elveløp» i et sammenhengende bygulv.

Tekst og foto: Ole Billing Hansen

Tullinkvartalet var tidligere et lukket kvartal. Nå er det åpnet, slik at det er blitt et gjennomgående byrom med smale smug og gangpassasjer, atskilt fra trafikkbelastede gater. Belysningen i uterommets gulv av mørk basalt er en attraksjon som trekker folk mot passasjene. De trange byrommene er blitt en attraktiv destinasjon i byen, med tidvis myldrende uteliv.

Svaberget i mørk betong er et sted å oppholde seg – en samlingsplass.

Det mørke belegget danner en sammenhengende gulvflate. Slyngende, integrert lys leder inn til og gjennom kvartalet. Lysslyngene passerer et amfi. Dette er utformet som et svaberg i mørk betong. Her er det populært å oppholde seg, og det fungerer som samlingsplass. Men for planter gir ikke smugene særlig gode vekstvilkår. Likevel er det gjort en innsats for å etablere grønne innslag i passasjene, blant annet ved å velge skyggetålende trær og klatreplanter. Sett fra overflaten kan det synes som at plantene må lide med det lille arealet som er til rådighet. Men store volumer av vekstjord er tilgjengelig i nedfelte beholdere i kjelleren under.

Den som tar seg opp i den elleve etasjer høye bygningen vil oppleve flott utsikt og vegetasjon i store plantekasser på taket. Det er valgt naturlig hjemmehørende, insektvennlige planteslag. I bunnen av plantekassene er det rister og magasin som gjør at plantene har tilgang på oppsamlet regnvann.

CUBO Arkitekter og MAD arkitekter har prosjektert bygningene. Uteromprosjektet startet med en masterplan utarbeidet av Østengen & Bergo AS Landskapsarkitekter, mens Landskaperiet har hatt ansvar for prosjektering og oppfølging under byggeprosessen.

Tullinkvartalet ble kåret til årets byromprosjekt av OMA Awards i 2022.

Kilde: landskapsarkitektur.no

park & anlegg 10/2023 har tema belysning og blir utgitt 8. desember.