Utskifting av gatelys i Moss sentrum

Noral-lyktene, som har vært en del av gatebildet i Moss i lang tid, er videreført med nye lyskilder og bedre lyskvalitet. Foto: Zenisk

«For å nå klimamålene og bli et lavutslippssamfunn innen 2050 må alle fagområder ta grep og tenke nytt. Det inkluderer belysningsbransjen», skriver Zenisk i park & anlegg 10/2023. «Gjennom prosjektet med utskifting av gatelys i Moss sentrum har vi sett at en helhetlig tilnærming til design og bærekraft kan styrke estetiske kvaliteter i gaterommet, samtidig som kostnader og karbonavtrykk blir redusert.»

Moss kommune vedtok en lysplan i 2020. Som en videreføring av arbeidet fikk Zenisk være med i prosjekteringen når alle gatelysene i sentrum skulle byttes til LED: «Nye lyskilder er mer energieffektive enn gamle, men det er flere hensyn å ta. Det er ikke lenger tilstrekkelig å skifte til teknisk veilys for å sikre mer langsiktige, bærekraftige løsninger. En løsning som tilfører hyggelig atmosfære på stedet og bidrar til trivsel og velvære blir verdsatt av byens brukere. Når folk verdsetter løsningen, vil den også ha et lengre liv.»

De nye LED-innsatsene gir en varm glød som minner om historiske lykter og kler miljøet godt. Foto: Zenisk

Zenisk har lagt vekt på ombruk og sparing i prosjektet: «Installasjons- og materialkostnader for utskiftingen i Moss er redusert ved å gjenbruke eksisterende master, armaturhus og plassering. Noral-lyktene, som lenge har vært en del av gatebildet i byen, blir videreført med nye lyskilder og bedre lyskvalitet. De nye tekniske LED-innsatsene fra Selux gir direkte lys ned til gaten og i tillegg en varm glød som kler lyktene og det historiske miljøet godt. Mesteparten av lyset er presist styrt ned, slik at lysforurensning minimeres, samtidig som ledelinjer og trygghet blir ivaretatt i gatene.

De energieffektive lyskildene er dempet til et nivå som oppleves visuelt behagelig på kveldstid, og om natten, når behovet for lys er mindre, blir de ytterligere dempet. Evaluering av nødvendige lysnivåer på stedet blir programmert i aktiv bruk av lysstyring. Dette gir energibesparelser, samtidig som lyskildenes levetid forlenges, og behovet for vedlikehold blir mindre.»

Gatelys i Moss sentrum er nominert til Norsk lyspris i kategorien Bærekraft. Pristildelingen finner sted 15. november. Les mer om dette prosjektet og lysprisen i park & anlegg 10/2023 med utgivelse 8. desember.