Frodige Sandvika – en erfaringsvandring med parkgartneren

Rønne park nær Sandvika stasjon er en av favorittene til Vidar Berg Iversen. Parken sto nyplantet med 33 staudeslag i 2009/2010. Tretten år seinere framstår den som frodig og fargerik, og skjøtselsgartneren forteller at det er lite behov for arbeidsinnsats nå, for staudene dekker godt og slipper til lite ugras. De dominerende blomstrende staudene i bildet er en Geranium-kultivar (blå), blodslirekne (Persicaria amplexicaulis ‘Speciosa’ – rød) og kinasymre (Anemone hupehensis ‘September Charm’ – rosa).

Under fagseminaret «Stauder i framtidens anlegg» 10. februar i år ga Kirsti Marie Hougen og Vidar Berg Iversen ved parkavdelingen i Bærum kommune en rekke fargerike eksempler på bruk av stauder i Sandvikas grøntområder. park & anlegg inviterte seg selv til en befaring 24. august, og Berg Iversen tok vennlig imot.

Tekst og foto: Ole Billing Hansen

Vi forstår raskt at det er en dedikert gartner som legger ned en betydelig innsats for å få Sandvika til å blomstre fra vår til høst. Det er ikke noe i veien med gartnerkompetansen, for 16 års praktisk erfaring i jobben med sammensetning av sommerblomstbeplantninger og skjøtsel av staudebed har gitt solid grunnlag for etablering av rutiner og tilrettelegging for å lykkes.

Vidar Berg Iversen forteller at han har latt seg inspirere av Claude Monet (1840-1926) når han komponerte dette bedet, som ligger i Løkkehaven.

– Vær kresen i valg av jord, råder Berg Iversen. – Jord til staudebed må være helt fri for rotugras og ha færrest mulig spirende ugrasfrø. Jorda må også drenere godt, for mange stauder tåler ikke vann som blir stående i bedet etter nedbør. En moldholdig, siltig sandjord er utmerket. Jeg anbefaler minst 40 cm jorddybde og blander inn godt omdannet kugjødselkompost.

For at et staudebed skal fungere over tid, må man velge robuste stauder som lever lenge, tåler overvintring og vokser raskt sammen: – Jo raskere og bedre staudene dekker jorda, desto mindre blir ugrasarbeidet, som er tidkrevende og kostbart. Så langt det er mulig, velger jeg norskproduserte stauder av god kvalitet.

I Sandvika sentrum har parkgartneren ansvar for å komponere sammensetningen av sommerblomster i fat, krukker og kasser.

Gartneren framholder at når det gjelder det estetiske i en staudebeplantning, er det viktig å tenke på at det skal være variasjon blant annet i høyder, bladform og -størrelse. Det bør være noe som blomstrer til enhver tid gjennom vekstsesongen: – Derfor kombinerer jeg gjerne stauder med løk og knoller som kan sørge for farge i bedene før seine staudeslag utvikler bladverk eller kommer i blomst. Jeg bruker også noen prydgras som «roer ned» beplantningen. De mest dekorative staudene bør plasseres slik i bedet at de blir godt synlige fra sitteplasser på stedet, sier Berg Iversen, som også har erfaringer og god råd når det gjelder skjøtsel av staudebeplantninger.

Les hele reportasjen i park & anlegg 8/2023 med utgivelse 29. september.