Bibbi satser friskt på norsk staudeproduksjon

Den nye, fire dekar store karplanteplassen tok Bibbis Stauder i bruk denne sesongen.

– Jeg har utvidet produksjonsarealet fra åtte til 12 dekar i år, sier Britt Olsen, bedre kjent som Bibbi, en velkjent staudeprodusent i planteskolemiljøet her i landet. Bakgrunnen for den store utvidelsen er etableringen av VXTR AS i regi av Bengt M. Tovslid og Maria Årsvold. VXTR AS har kjøpt 49 prosent av aksjene i Bibbis Stauder og samtidig overtatt planteskolene Reiersøl og Villflor.

Tekst og foto: Ole Billing Hansen

VXTR ser et vekstpotensial i norsk staudeproduksjon og ønsker å erstatte mye av importen med norskproduserte kvalitetsvarer. Bibbi er absolutt med på denne tanken og sier at etterspørselen etter stauder er atskillig større enn det norske produsenter har klart å levere. Hun forteller om hvordan de tre planteskolene ser for seg et samarbeid og spesialisering innen det hver av dem er særlig gode på. Reiersøl med sitt store veksthusanlegg og May Heggestad som driftsleder har gode muligheter for oppformering og pluggplanteproduksjon, mens Eva Kleffelgård i Villflor er opptatt av produksjon av viltvoksende stauder og har blant annet anlagt morplantefelt for frøproduksjon. Bibbis Stauder ble etablert allerede tidlig på 1990-tallet og har lang erfaring med ferdigvareproduksjon.

Britt Olsen har drevet staudeplanteskole siden 1990-tallet. Som del av VEXTR øker hun fra i år produksjonsarealet med 50 prosent.

Utvidet karplanteplass

Bibbis Stauder holder til i Vestfold, nærmere bestemt sør i Tønsberg kommune, nær Husvik. Planteskolen har avtale om langtidsleie av jord med en lokal bonde. Bibbi forteller om en forsiktig start i Borre, lenger nord i fylket, og at hun har drevet staudeproduksjon på nåværende areal i nær 25 år: – Den nye karplanteplassen er selvsagt blitt den mest moderne delen av planteskolen, smiler Bibbi fornøyd. På forsommeren var de ansatte godt i gang med å fylle opp arealet med nyinnpottede planter. – I fjor produserte vi omtrent 250.000 stauder, men med økt areal er målet i år 400.000.

Redusert sortiment – økt produksjon

Som for mange planteprodusenter, var det interessen for det store mangfoldet av planter som var utgangspunktet da Britt Olsen startet staudeproduksjon: – Nå synes jeg det er minst like moro med selve produksjonen og ønsker å gjøre den mer rasjonell, blant annet ved å begrense sortimentet. Jeg vil heller satse på økt produksjon av det sortimentet vi vet selger. Det er på tide å slutte å leke seg, sier hun med et smil.

Les hele artikkelen i park & anlegg 7/2023 med utgivelse 1. september.