Operastranda – en Oslo-scene med gjenbrukt stein

Mens forestillingene til Den Norske Opera & Ballett de siste årene har pågått inne i Operahuset, har området utenfor vært på tegnebrettet til Norconsult....

Aesculus hippocastanum – et eksotisk innslag i norske grøntanlegg

Hestekastanje er et av de mest majestetiske, blomsterrike treslagene vi kan bruke i kjølige nordområder. Trærne blir opptil 25 meter høye, og når de...

Er det mulig å forvandle plen til blomstereng?

«Mange parkforvaltere og hageeiere ønsker å bidra til økt biologisk mangfold av planter og insekter ved å omdanne kortklipt plen til blomstereng. Det kan...

Viscum album – en halvsnylter med juletradisjoner

Misteltein er den eneste treaktige planten i norsk flora uten røtter i jorda. Isteden setter den en rotliknende struktur inn i en vertplante og...

Cedrus libani – sedertrær fra Libanon

Virket fra sedertrær har vært et svært viktig byggemateriale opp gjennom tidene. Bestandene er sterkt redusert, og større trær er det sjelden å finne...

Chamaecyparis lawsoniana – barplanter med en palett i grønne nyanser

En av de vanligste artene blant innførte barplanter i norske grøntanlegg er lawsonsypress. Arten er svært variabel, og innen denne arten er det valgt...

Rehabilitering av grasflater

Hva kan gjøres med et grøntareal som oversvømmes av vann ved ekstremnedbør og er fullt av hjulspor etter festivalaktivitet? Dette var utgangspunktet da Lillehammer...

Årets grønne park: Kirkeparken og Kulåsparken i Sarpsborg

Norske Anleggsgartnere – miljø og landskapsentreprenører (NAML) har utpekt Kirkeparken og Kulåsparken, som ligger side om side i Sarpsborg sentrum, til Årets grønne park...

Setting av gatesteinsbelegg i buemønster

park & anlegg opplevde tilløp til en faglig diskusjon blant anleggsgartnere etter at vi i utgave 9/2020 trykte et bilde av anleggsgartnerlærlinger som fikk...

Grønn Galla 2021 – vel blåst

Onsdag 17. og torsdag 18. november sto FAGUS og samarbeidende organisasjoner i grøntanleggssektoren bak årets store fagkonferanse. Et svært vellykket arrangement ble presist gjennomført...
- Annonse -

TREPORTRETTET