Tysbast – viltvoksende, vakker, men svært giftig

Tysbast (Daphne mezereum) har lange tradisjoner innen medisin og trolldomskunst. Det er ikke til å undres over at planter som kunne blomstre med rødlilla,...

Kunst og uteplanter i et engelsk hagesenter

Å besøke et hagesenter kan være opplevelsesrikt og inspirere kundene til å komme igjen – uansett alder. I Stratford Garden Centre i England valgte...

Salix caprea – en variabel art hentet fra naturen

Selje finner vi i naturen som en stor busk, et flerstammet tre eller som et frittstående, middels stort, bredkronet tre. Arten opptrer ofte som...

Moan skole får mer innholdsrikt uteområde

Etter en vurdering av skolestrukturen i Nordreisa kommune blir Moan skole utvidet til en skole for 1. til 7. trinn. Det krever nybygg og...

– Fordelen med BIM-studiet er at vi har lært å lære

Fagskolen Oslo har etablert et nytt studium for fagarbeidere med tema «BIM Anlegg/Infrastruktur». Egil Hægeland (28 år) er én av studentene ved det nye...

Områdeløft Saupstad-Kolstad

Områdesatsing er en helhetlig ekstra innsats for å bedre miljø, boforhold og levekår i et bestemt geografisk område i en fastsatt programperiode. I den første...

Alnus glutinosa – trær som trives på fuktige steder

I naturen finner vi som regel svartor på steder med jevn fuktighet, som langs bekker og på sumpmark. Men i grøntanlegg kan vi plante...

Stort potensial for industriell foredling av norsk stein

Interessen for å bruke norsk stein i grøntanlegg er økende. - Nå gjelder det å utnytte den økte interessen og bevisstheten om miljøkonsekvenser, til...

Ulmus glabra ‘Exoniensis’ – alm for formale grøntanlegg

Kultivaren Úlmus glábra ‘Exoniensis’ har i utgangspunktet opprett vekst og slank, kjegleformet krone, og i formale anlegg ønsker vi å beholde denne kroneformen. Men...

Hva tåler skifer av trafikkbelastning?

Det er viktig at platedekker tåler den lasten de blir utsatt for, uten å knekke. Styrken blir angitt med faguttrykket bøyestrekkfasthet, og denne egenskapen...
- Annonse -

TREPORTRETTET