Hydrangea paniculata ‘Grandiflora’ – et høstblomstrende parktre

De fleste lignoseslagene vi bruker i norske grøntanlegg blomstrer om våren eller på forsommeren. Derfor setter vi ekstra stor pris på planteslag som blomstrer...

Salix pentandra – trær med «bomullsdotter» på seinhøsten

Alle Sálix-arter er særbo, men det er sjelden at både hann- og hunnplanter har stor prydverdi. Dette er imidlertid tilfellet for istervier, men prydverdiien...

Thujopsis dolabrata – med bar som oppsiktsvekkende blikkfang

Vokstuja har bar med blank overside og markerte, hvite spalteåpningsfelt på undersiden. Baret har så oppsiktsvekkende mønster at det har vært brukt som blikkfang...

Aralia elata – et treslag for atriumshagen

Planter av høstaralia har vært beskrevet som «små trær med underjordisk forgreining». De setter kraftige, tornete skudd fra røttene, men hvert skudd forgreiner seg...

Rhus typhina – med vinterkvist som hjortens bastgevir

Etter en varm sommer og en høst uten tidlig nattefrost kan vi oppleve fargeeksplosjonen når bladene hos hjortesumak endrer farge fra grønt til oransje...

Ilex aquifolium – ikke bare til juledekorasjoner

Vi har ikke så mange alltidgrønne planteslag i norsk natur, i hvert fall hvis vi ser bort ifra de fire bartre-artene våre. Det skyldes...

Pinus peuce – silkefuru fra Balkan

Silkefuru utmerker seg med luftig, blåliggrønn krone som ofte beholder sidegreiner helt ned mot bakken, og dekorative, sylinderformete kongler med mye harpiks. Det er...

Sorbus aria – asal med lyst bladverk om våren

Når vi i mai oppsøker et grøntanlegg og ser middels store trær med bred krone og ungt bladverk som nesten ser sølvskimrende ut, er...

Picea engelmannii – en blålig gran med opphav i amerikanske fjell

Vanligvis forbinder vi grantrær som har blått bar med arten Pícea púngens. Den har stive og stikkende nåler. Dersom vi ønsker et grantreslag med...

Gater snevres inn for å skape grønt byliv

I et toårig prøveprosjekt stenger Oslo kommune deler av to trafikkerte sentrumsgater. Noe av gatearealet blir omskapt til oppbygde plantefelt med trær, lyngplanter og...
- Annonse -

TREPORTRETTET