Agaia med to nye kontrakter for Oslo kommune

De neste tre årene skal Agaia sørge for drift og skjøtsel av parker, torg og byrom i Oslo sentrum. Det omfatter blant annet Spikersuppa, samt snørydding, strøing og vårfeiing på 47 skoler i Oslo vest. Foto: Agaia

Agaia har nylig signert to nye kontrakter med Bymiljøetaten og Oslobygg KF. Samlet har kontraktene en verdi på inntil 125 millioner kroner, heter det i en pressemelding fra selskapet datert 12. desember.

Fra nyttår overtar Agaia drift og skjøtsel av parker, torg og byrom i Oslo sentrum på oppdrag for Bymiljøetaten (BYM). Kontrakten omfatter bydel Sentrum, i tillegg til deler av Frogner, St.Hanshaugen og Gamle Oslo. Delkontrakten inneholder også noen andre anlegg i deler av byen. Også mindre bygg- og anleggsarbeider, som etablering av nye lekeapparater og lekeplasser, oppgradering av turveier, steinarbeider, trearbeider og lignende, er omfattet av kontrakten. Kontraktperioden er tre år fra 1. januar 2024 med opsjon på ytterligere tre år. Kontrakten har en verdi på cirka 104 millioner kroner.

For Oslobygg KF er det inngått rammeavtale for snørydding, strøing og vårfeiing på 47 skoler i region Oslo vest. Dette omfatter deponering av snø på eiendom, måking av inngangspartier, gang- og rømningsveier, brannkummer, biloppstillingsplasser og oppstillingsplasser for søppelkasser. Denne kontrakten strekker seg over fire år og har en verdi på cirka 20 millioner kroner.

Administrerende direktør Petter A. Vistnes, Agaia

Med opsjoner styrker disse to kontraktene driftsporteføljen til Agaia med 125 millioner kroner de neste årene: – Det er et stort ansvar å drifte og vedlikeholde disse uterommene som betyr så mye for Oslos befolkning og ikke minst besøkende. Jeg tror hovedårsaken til at vi vinner kontraktene er våre ihuga medarbeidere som besitter utrolig mye bra kompetanse, sier administrerende direktør Petter A. Vistnes. – I tillegg har vi gjennomført betydelige investeringer i utslippsfrie maskiner, utstyr og biler. Oslo kommune stiller høye krav innen bærekraft, noe som passer veldig bra til vår visjon: Sammen skal vi sette standarden for en bærekraftig framtid. Agaia takker Oslo kommune gjennom Bymiljøetaten og Oslobygg KF for tilliten.