Rhamnus cathartica – viltvoksende, men vertplante for rustsopp

På grunn av en rustsopp som vertveksler med kornarter har geitved vært lite plantet, men bare vi holder oss utenfor korndistriktene, kan arten egne...

Prunus virginiana ‘Shubert’ – hegg som skifter bladfarge

Finnes det virkelig et planteslag som skifter bladfarge tidlig i vekstsesongen og ikke som et resultat av høstfarging? I arten virginiahegg finner vi et...

Prunus serrulata ’Royal Burgundy’ – prydkirsebær med rødt bladverk

Trær med purpurrøde blader skiller seg ut fra mengden, særlig når fargen holder seg godt gjennom nesten hele vekstsesongen. Høstfargen hos denne prydkirsebær-kultivaren blir...

Populus koreana – først ut med duftende poppelblader om våren

Vårpoppel skiller seg ut i et bestand av trær om våren, fordi trærne har løvsprett opptil to eller tre uker tidligere enn de fleste...

Ostrya – rakletrær med fruktstander som likner myke kongler

Humlebøk er en nær slektning av agnbøk, og mange karaktertrekk minner om dette treslaget. Men Óstrya er lite brukt i parkene våre, så vi...

Mespilus germanica – til pryd og nytte i mildt klima

Ekte mispel er en art som kombinerer nokså store, hvite blomster i juni med frukter som kan brukes til matlaging. Arten er dessverre lite...

Malus baccata – eple med frukter som ligner bær

Av og til kan vi i grøntanlegg støte på epletrær med små frukter, men som åpenbart ikke er sargenteple, for fruktene sitter enkeltvis eller...

Fraxinus excelsior ‘Pendula’ – ask med hengende greiner

Hengeformer av ask er funnet flere ganger i naturen. Kultivaren som har fått navnet Fráxinus excélsior ‘Pendula’, stammer fra England på 1700-tallet, muligens helt...

Fagus sylvatica ‘Rotundifolia’ – bøk med små, runde blader

Denne kultivaren av bøk er knapt å finne her landet, men den har vært dyrket i Europa, og særlig i Storbritannia, siden 1870-tallet. Tekst og...

Fagus sylvatica ‘Aspleniifolia’ – bøk med lappete eller flikete blader

Kultivaren Fágus sylvática L. ‘Aspleniifolia’ har blader som kan minne om bladene hos enkelte bregnearter, men de er svært variable, selv om de fleste...