Sorbus meinichii – en fager, norsk art i asalslekta

Sortimentet av tilgjengelige treslag for grøntanleggene våre kan bli redusert som følge av sykdom, skadegjørere og restriksjoner mot bruk av innførte arter. Da er...

Sorbus hybrida – vakre, små trær fra norsk natur

I juni blomstrer de fleste asal-artene vi bruker i norske grøntanlegg. Det store flertallet har hvite blomster, ofte i en kremhvit nyanse. Blomstrende asal...

Zelkova serrata – et uvanlig bytre i Norge

Slekta Zelkóva hører til almefamilien (Ulmáceae). De seks eller syv artene finnes viltvoksende i Asia, og japanselkova (Zelkóva serráta (Thunb.) Mak.) er trolig den...

Aesculus flava – hestekastanje med gule blomster

Hestekastanjetrær er et vanlig innslag i bymiljøer. De storvokste trærne imponerer med litt fremmedartet blomstring i byens parker, men vi finner dem også som...

Tamarix – en sky av rosa blomster i mai eller august

Blomstrende individer av tamarisk kan knapt forveksles med noe annet lignoseslag. Ved første øyekast kan de på grunn av de svært små bladene minne...

Salix daphnoides – store gåsunger ønsker våren velkommen

Et årvisst vårtegn er «gåsunger» på selje og pil. På Østlandet er det arter som ørevier, gråselje og selje som gir viktige bidrag til...

Salix x salamonii ‘Chrysocoma’ – sørgepil som ofte speiler seg i vann

Pileslag med hengende greiner blir gjerne plantet slik at krona speiler seg i en vannflate. Sørgepil og noen andre pilearter er blant heller få...

Salix euxina ’Bullata’ – karelsk skjørpil med kuleformet krone

Skjørpilkultivaren med den tette og avrundete krona er kjent fra Sverige allerede i 1785. Men det er en overdrivelse å si at kultivaren har...

Salix alba ‘Sericea’ og S. alba ‘Sibirica’ – et innslag av sølv i parken

«Sølvpil» er et treslag som utmerker seg spesielt på forsommeren. Når brisen får trekronene i bevegelse og det sølvgrå bladverket beveger seg i vinden,...

Fagus sylvatica – fra edelløvskogen til parker og hager

Den 2000 år gamle innvandreren bøk er en del av edelløvskogen, men arten er også et viktig parktre i kystnære områder. Treslaget har dessuten...
- Annonse -

TREPORTRETTET