Trochodendron aralioides – små, alltidgrønne trær med gule hjulblomster

Hjultreet er spesielt og likner ikke på noe annet treslag. Arten hører til familien Trochodendráceae, som bare har to slekter med hver sin art. Noen botanikere fører dessuten familien til en egen orden.

Tekst og foto: Ole Billing Hansen

Trochodéndron aralioídes Sieb. & Zucc. er hos oss busker eller små trær med nærmest kransstilt forgreining og avrundet krone. Arten finnes viltvoksende i Japan, Korea og Taiwan. Der kan trærne bli opptil 20 meter høye.

Årstilveksten er for det meste av lengden uten sideknopper og blader, for disse sitter tett samlet mot toppen. Årsskuddet er kraftig, glatt, gult til grønt og har spredte, brune korkporer, som blir svært tydelige på toårskvist. Bark og blader er aromatiske. Endeknoppen er mer enn 1 cm lang og spiss. Bladene sitter skruestilt og er læraktige. De er blanke, eggformete til omvendt eggformete, 8-15 cm lange og kort tilspissete. Bladranden har runde tenner, mens bladskaftet er gult til rødlig og nesten like langt som bladplaten. Før de eldste bladene faller av, skifter de farge til dekorativt oransje eller rødt.

De gule blomstene har ikke kronblader, men består av en krans med pollenblader plassert langs randen av en nektarutskillende discus.

Blomstringen kommer i mai-juni. Blomstene sitter i endestilte, opprette, 6-8 cm lange, løse topper. De er tokjønnete og nærmest sitrongule. Blomstene mangler blomsterdekkblader og er dominert av en krans med gulbrune pollenblader i ytterkant av en skive som skiller ut nektar. Hver blomst har to til fem små svøpblader. Fruktene er 1,5 til 2 cm brede, brune kapsler som er modne i oktober.

Hjultre trives under de samme betingelsene som magnolia og mange arter av alltidgrønne rododendron, det vil si på humus- og næringsrik, godt drenert jord, gjerne med pH 6 eller lavere. Rotsystemet er følsomt for tråkk og stående vann. Komprimering av jorda må dermed unngås nær plantene. Ettersom de er alltidgrønne, bør plantene plasseres slik at de er skjermet mot sol og uttørkende vind på ettervinteren. Arten har klart seg bra gjennom mange vintre i et frittliggende prøvefelt ved NMBU, med unntak av litt vårfrostskade enkelte år. Vi bør kunne regne den som herdig til sone 4 på Østlandet og kan hende sone 5 i vintermildt kystklima.

Før de eldste bladene faller av, skifter de farge til oransje eller rødt. Foto fra NMBU i slutten av september 2018

Hjultre blir formert med frø, mens utvalgte planter kan formeres med stiklinger eller ved avlegging.

 

Kilder

Krüssmann, G. 1978. Handbuch der Laubgehölze, Bd. III. Parey, Berlin og Hamburg. 496 s. ISBN 3-489-62222-7
Langschwager, L. (red.) 1997. Havens planteleksikon – træer og buske. 674 s. ISBN 87-7464-020-8 (Bind 2)
Pedersen, P.A. 2020. Nye planteslag til grøntanlegg? Del 2 – Styrker og svakheter. park & anlegg 19(7):38-42