Acer platanoides ’Deborah’ – spisslønn med tilleggspryd

Spisslønn har verdifulle prydegenskaper i form av blomstring på naken kvist om våren og gode høstfarger i gult og oransjerødt etter noen frostnetter om...

Fraxinus americana – hvitask har rødlige høstfarger

Høstfargen hos vår viltvoksende ask er ikke særlig oppsiktsvekkende. Bladene blir bare lyst grønnlig gule i en kort periode før småbladene faller fra bladaksen...

Prunus ’Accolade’ – en æresbevisning i rosa om våren

«Japansk kirsebær» er en fellesbetegnelse på ulike østasiatiske arter, hybrider og kultivarer i kirsebærgruppa. Et fellestrekk for disse planteslagene er blomstring før eller samtidig...

Ulmus minor var. suberosa – alm med dekorativ, grov korkbark

Enkelte treslag har et mer spennende utseende om vinteren enn i vekstsesongen. Hos korkalm ligger attraksjonen først og fremst i de kraftige barklistene som...

Ulmus glabra ‘Pendula’ og ‘Camperdownii’ – alm som treparasoll

«Hengealm» er et ganske vanlig innslag på gravplasser og i parkanlegg. Det er sannsynligvis to ulike kultivarer med skotsk opphav som har vært i...

Acer platanoides ‘Drummondii’ – spisslønn med hvitbrokete blader

Kultivaren har dekorativt, lyst bladverk. Trærne blir middels store, og de bør få et voksested som ikke er tørkeutsatt. Tekst og foto: Ole Billing Hansen Det...

Amelanchier laevis – lite tre eller stor busk med rødlig pryd

Glattsøtmispel kan forekomme i handelen både som en busk med flere greiner og etter hvert flere stammer fra rothalsen, og som et lite, oppstammet...

Liriodendron tulipifera – en magnolia-slektning med tulipanlike blomster

Tulipantreet er en sjeldenhet i norske parker, selv om treslaget er tilstrekkelig vinterherdig og klarer seg til sone 3 til 4. Arten er en...

Prunus ’Umineko’ – riktblomstrende prydkirsebær

Et fellestrekk for «japansk kirsebær» er blomstring før eller samtidig med løvsprett. Noen av disse østasiatiske kirsebærslagene har rosa blomster. Den lovende kirsebærkultivaren ‘Umineko’...

Sorbus neglecta – en endemisk kalkelsker freder seg selv i Bindal

I en artikkel på nrk.no i oktober 2018 ble nordlandsasal omtalt som en norsk art med bare 100 viltvoksende individer, noe som burde tilsi...
- Annonse -

TREPORTRETTET