Fagus sylvatica ’Dawyck’ og ‘Dawyck Purple’ – bøk med slank krone

Trær med slank krone kan ha søylefasong eller slank kjegleform. De kan være formet som en sigar eller en bred søyle, ha butt, strengt opprett vekst eller vokse mer uregelmessig, men har likevel greiner som karakteristisk streber oppover.

Tekst og foto: Ole Billing Hansen

En særpreget kroneform bryter ofte med omgivelsene og tiltrekker oppmerksomhet. Vi kan oppnå spesielle, tilsiktede effekter med slike trær. Søyleformer vil lede blikket oppover og er derfor uegnet til å dempe virkningen av høye master eller smale bygninger. Men søyletrær kan brukes til å skape interessante kontraster og spennende formvariasjon. Innen flere av våre vanlige treslag er det valgt ut opprettvoksende kultivarer. De vanligst brukte finner vi innen osp, poppel og eik. Men også i bøk finner vi kultivarer med krone som tar liten plass.

Botanisk hage på Tøyen i Oslo har et frittstående eksemplar av Fagus sylvatica ’Dawyck Purple’.

De utvalgte kultivarene av løvtrær med slank krone er oftest avarter – enkeltindivider som er funnet i naturen og tatt vare på av ivrige planteskolegartnere. Kultivarene kan være frøplanter eller ha oppstått som mutasjoner i krona på ellers artstypiske trær. Felles for dem er at veksten er atskillig mer opprett enn det vi vanligvis finner hos arten. Slike kloner må vi formere vegetativt, om mulig ved avlegging, med stiklinger eller med rotskudd. Men et treslag som bøk må podes.

Det er bare kronefasongen som avviker hos disse kultivarene. De botaniske karakterene er ellers som hos arten: Vinterknoppene hos bøk er smale og spisse. Bladene er 5-11 cm lange, elliptiske og blanke med bølget og nærmest hel bladrand. Bladene er først lysegrønne, siden mørkegrønne, og høstfargen er karakteristisk gyllen til rødbrun.

Om våren har Fagus sylvatica ’Dawyck’ lyserøde blader.

Fágus sylvática L. ‘Dawyck’ stammer fra godset Dawyck sør i Skottland, hvor det opprinnelige treet ble oppdaget og tatt vare på av en interessert skogforvalter omkring 1860. Dette treet er i dag om lag 30 meter høyt med noe over tre meter bred krone. De fleste skuddene er strengt opprette, men enkelte skudd og greiner kan avvike, gjerne tynget ned av snø eller topptungt bøyd i vind. Denne kultivaren er imidlertid mindre utsatt for avvikende greiner enn for eksempel osp (Pópulus trémula ’Erecta’). Kultivaren har stått i universitetsparken i Ås (sone 4) siden 1986 uten vinterskade. Det finnes også kultivarer som kombinerer søyleform med henholdsvis røde og gule blader. Disse kultivarene har oppstått som frøplanter av krysninger med F. sylvática ’Dawyck’ og går under navnene F. sylvática ’Dawyck Purple’ og F. sylvática ’Dawyck Gold’. Begge er foredlet fram av Van Hoey Smith i Rotterdam og markedsført fra 1973.

Dawyck botaniske hage ligger om lag 30 km sør for Edinburgh i landskapsvernområdet Upper Tweed Valley. Den var tidligere en del av godset Dawyck, og det var den kjente planteskolefamilien Veitch som etablerte den første hagen her på 1600-tallet, før familien Naesmith overtok og videreført parkplantingen. I dag er hagen administrert som en del av den botaniske hagen i Edinburgh og regnes som et av de mest spennende arboretene i verden. Her finnes, foruten det nå i storskala oppformerte eksemplaret av bøk, også to andre såkalte «Heritage Trees»; et 35 meter høyt eksemplar av Ábies álba med stammeomkrets omkring 5,5 meter og et 33 meter høyt lerketre med om lag 4,5 meter stammeomkrets. Det sistnevnte treet ble plantet av plantesamleren Sir James Murray Naesmyth i 1725. Introduksjonen av lerk i Skottland skulle få store konsekvenser for skogbruk og tømmerproduksjon i denne delen av Storbritannia.

Søyleformet bøk kan brukes på samme vis som eik med tilsvarende kroneform, men treslaget er mindre egnet i gatemiljø. Bøk tåler både høye og lave pH-verdier, men arten skal være lite salttolerant og tåler dårlig eksponering for saltholdig sjøluft. Trærne er særlig følsomme for høy grunnvannstand og dårlig drenering. Komprimering og oppfylling av jord rundt stammen kan redusere vitaliteten eller i verste fall drepe trærne.

De to kultivarene F. sylvática ‘Dawyck’ og F. sylvática ‘Dawyck Gold’ ble plantet i Treforsøksparken ved NMBU i 2011 sammen med F. sylvática ‘Rohan Obelisk’. Alle er fram til 2016 vurdert som gode eller svært gode.

Kilder

Bengtsson, R. 2000. Stadsträd från A-Z. Stad & Land 154:1998 169 s. ISBN 91-576-5566-9
Krüssmann, G. 1977. Handbuch der Laubgehölze, Bd. II. Parey, Berlin og Hamburg. 466 pp. ISBN 3-489-62122-0
More, D.; White, J. 2005. Trær i Norge og Europa. Damm, Oslo. 831 s. ISBN 82-04-08517-6
Pedersen, P.A.; Brun, J. 2016. Rapport fra prosjektet «Videreføring av registreringer i Treforsøksparken i Ås». Inst. for plantevitenskap, NMBU. 17 s.
www.forestry.gov.uk (Om Heritage Trees)
www.rbge.org.uk/the-gardens/dawyck (Om Dawyck botaniske hage)