Dronninga landskap: Grønt sentrum i Ålgård


Foto: Ragnhild Momrak

Et nedlagt industriområde ved Figgjoelva er blitt transformert til et attraktivt småbysentrum tilrettelagt for alle aldersgrupper, med spesiell oppmerksomhet på de yngste.

«Stedenes geografi og historie er ofte utgangspunktet for våre prosjekter», skriver landskapsarkitekt MNLA Ragnhild Momrak i Dronninga landskap i en omtale av Ålgård-prosjektet i kommende utgave av park & anlegg. «Basert på stedets premisser innførte vi et hierarki av tiltak innenfor byforming, gatenett, grønn- og blå struktur og design som skulle forsterke Torget som hjertet i den nye småbyen.

I Ålgård var det vann og en lang industrihistorie som dannet bakteppet:

Knytte byen til elva: Figgjoelva danner grunnlag for tettstedet Ålgårds plassering. Elva videreutvikles til stedets varemerke. Den varierende vannstanden i elva er en kvalitet som bidrar til mangfold og opplevelser. Vannmotivet har fått en sentral plassering i bybildet, slik at Ålgårds identitet som elveby er forsterket.

Fortette sentrum: Flest mulig funksjoner plasseres i sentrum, slik at «alt ligger nær alt». Det bør heller bygges tett og høyt i sentrum, enn å bygge villaer på nutene og åsene rundt. Dette bidrar til mer liv i sentrum og til mindre bilkjøring, samtidig som det bevarer Ålgårds omkringliggende, vakre natur- og kulturlandskap.

Ålgårds historie: Ålgård vokste som et industristed rundt De Forenede Ullvarefabrikker (DFU), som i 1870 ble lagt til Ålgård på grunn av vannkraft og sau. Mange av de gamle industribygningene står fortsatt. De er viktige historiefortellere.

Et grønt sentrum: Parallelt med fortettingen utvikles det et mangfold av grønne fellesarealer og parker. Nye Ålgård skal bli en frodig småby som er attraktiv og helsebringende for mennesker, samtidig som den gir grunnlag for et rikt fugle-, fiske- og dyreliv.»

Les om hvordan Dronninga landskap løste prosjekteringsoppgaven i park & anlegg 2/2019, som blir utgitt 1. mars.