Egnede stauder til regnbed i veimiljø


Blåfargeskolm og sverdlilje var blant de artene som fungerte godt i alle deler av regnbedet i Bjørnstjerne Bjørnsons gate. Foto: Anita Tveiten

Planter som skal overleve i regnbed, må tåle perioder med oversvømmelse, men også perioder uten regn. Når en etablerer regnbed i veimiljø, kommer påvirkningen fra veien med salt, sprut og forurensning som ekstra stressfaktorer. Hvordan forskjellige arter og kultivarer reagerer på å bli plantet på slike vokseplasser, er tema for en artikkel i park & anlegg 3/2023.

I artikkelen skriver Kirstine Laukli, Hilde Vinje, Trond Knapp Haraldsen og Eva Vike om regnbedene i Bjørnstjerne Bjørnsons gate i Drammen der 31 ulike arter og kultivarer av stauder ble undersøkt fra planting i august 2018 fram til august 2022: «Det var noen planteslag som allerede etter den første vinteren hadde nærmest fullstendig utgang. Dette var storkenebbkultivaren Geranium ‘Rozanne’, solbrudkultivaren Helenium ‘Pumilum Magnificum’, og kransveronika (Veronicastrum virginicum ‘Apollo’). Disse viste seg åpenbart å være uegnet til regnbed langs vei.

Plantedesign som gir variasjon i farge og vekstform i regnbed. Foto: Trond Knapp Haraldsen

Ved å følge et stort utvalg av stauder i regnbed i veimiljø gjennom fire vintre, får en ganske sikker informasjon om artenes evne til å tåle å det tøffe miljøet i et regnbed inntil en trafikkert vei. Over tid viste det seg å bli store forskjeller mellom artene og også mellom kultivarer av samme art. Alle plantene av dagliljen Hemerocallis ‘Sovereign’ og bladliljen Hosta ‘Sum & Substance’ var i live etter fire vintre, mens 91 % av plantene av storfrytle (Luzula sylvatica) hadde gått ut etter tre vintre, og etter fire vintre var det knapt planter igjen av denne arten.»

En samlet oversikt over de 31 staudeslagene, samt en vurdering av endringene i kjemisk sammensetning av jorda, kommer i utgave 3/2023 med utgivelse 31. mars.