Hagen i hagen – en produsent av villflorastauder

Interessen for å bruke stauder fra vår egen flora er økende blant landskapsarkitekter og andre planleggere av grøntanlegg. En av produsentene som sørger for et sortiment av slike planter, er Hagen i hagen, nærmere bestemt Gunn Elisabeth Hagen med adresse Kirkenær i Grue kommune. Hun er for tiden også leder i Staudegruppa i Norsk Gartnerforbund.

Tekst og foto: Ole Billing Hansen

Gunn E. Hagen kan ikke fullt ut forklare hvorfor hun synes det er så artig å produsere stauder: – Det er noe ved staudene som fenger meg. Produksjonen kan foregå raskt, den tar fra seks uker til tre måneder, og en ser utvikling hos plantene hele tida. På mitt begrensede areal kan jeg ved å produsere pluggplanter lage et ganske stort antall planter og fortsatt ha god kontroll.

Hagen i hagen har kapasitet til å levere mellom 20.000 og 30.000 pluggplanter av villflorastauder hver sesong. I tillegg har hun et sortiment av andre staudeslag som hun har god erfaring med, stort sett slag som kan greie seg i sone 5 eller enda tøffere vinterklima. Disse blir produsert i potter. Det er ikke detaljsalg fra gården, men staudegartneren inviterer til inspirasjonsdag et par ganger i året. Da vil de besøkende kunne oppleve blomstring og annen fargeprakt i den lille visningshagen hun har anlagt på tunet.

I fjor anla Hagen i hagen et morplantefelt for produksjon av frø av villflorastauder. Morplantene står i hull i vevd plast, og gangene har et dekke av grov treflis.

– Som staudeprodsent er jeg selvfølgelig med i Staudegruppa i Norsk Gartnerforbund. Det er en fantastisk gruppe, med til sammen 21 medlemmer – noen aktive produsenter, andre med stauder som interesse eller jobb. Alle i gruppa er interesserte i at kollegaene skal klare seg, for vi trenger all den norske produksjonen vi kan få til, i konkurransen med importvarer. Derfor er medlemmene i gruppa, som til sammen har en formidabel kompetanse, svært åpne om plantekunnskap og produksjonsmåter. Dersom vi får bestilling på planteslag vi selv ikke har nok av, er det en selvfølge å kontakte andre medlemmer av gruppa.

– Vi har de siste årene arbeidet med en ny hjemmeside på internett. Den vil bli lansert i forbindelse med Park- og Anleggsmessen i november, og vi tror den vil være til stor nytte for kunder som ønsker å satse på norskproduserte stauder. Adressen er www.stauder.net, opplyser en tydelig stolt leder av Staudegruppa.

Gunn E. Hagen har også andre gartner-relaterte interesser. Hun tar blant annet på seg oppdrag med befaringer og rådgivning til hageeiere, og den tidligere skogarbeideren trives godt med beskjæringsarbeider i privathager om vinteren. Les hele historien om tømmerhoggeren som ble staudeprodusent i park & anlegg 9/2022 med utgivelse 11. november.