Områdeløft Saupstad-Kolstad


Saupstad-Kolstad er en drabantby med romslig grønnstruktur, blokker i tun og trafikkseparering, men før områdeløftet ble grøntarealene av noen betegnet som en «grønn ørken». Området som nå er blitt til Dalen park, var mest brukt som driftslager for borettslaget. Foto: Frode Myren

Områdesatsing er en helhetlig ekstra innsats for å bedre miljø, boforhold og levekår i et bestemt geografisk område i en fastsatt programperiode.

Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup avduket 21. september i fjor skulpturen «Gnirdnu» utformet av Erik Pirolt. Samtidig gratulerte han ungdommene på Saupstad-Kolstad med et flott aktivitetsanlegg. Foto: Andreas Hanger

I den første av tre artikler forteller landskapsarkitekt MNLA Sigrid Topsøe-Strøm Gilleberg ved Byplankontoret i Trondheim kommune om hvordan områdesatsing har endret bydelen Saupstad-Kolstad. Fra å være en bydel med svekket omdømme har satsingen gjort stedet atskillig mer attraktivt, og innbyggerne er stolte av bydelen sin, som de gjerne viser fram.

Dalen park er en viktig del av områdeløftet. Det er en ungdomsinitiert aktivitetspark med særpreg og identitet. «Den 21. september 2020 var det åpningsfest i Dalen park. Mer enn 800 ungdommer har bidratt og jobbet gjennom åtte år for å realisere drømmen om en aktivitetspark. Kanskje er denne parken det beste eksempelet på hva et områdeløft kan føre til,» skriver landskapsarkitekten i park & anlegg 4/2021.