Optimale betongfuger – når man må ty til betong i sette- og fugemateriale


«Naturstein, da særlig belegg av granittplater og brosteinsdekke, bør i de aller fleste tilfeller settes ubundet i løsmasse», skriver Sigurd Lerum Boasson i park & anlegg 8/2018. «Selv om dette er den foretrukne løsningen, finnes det ulike grunner til at man må gjøre tilpasninger og optimaliseringer. Én grunn kan være ønske om å benytte naturstein der dekket blir utsatt for mer intensivt vedlikehold med spyling og suging/kosting.»

Anleggsgartnerne hos Svein Boasson AS har gjennomført et prosjekt der de testet hva som skal til for å få en vanlig sekk med betong B30 til å oppnå god styrke, slik at den kan benyttes som fugemasse. Bakgrunnen for denne uttestingen var ønske om å oppnå et produkt som gir gode og solide fuger som blir liggende lenge, samtidig som det gir anleggsgartnerne kontroll med ingrediensene de bruker. Ikke minst ønsket de å finne ut om egenblandete produkter er mer kostnadseffektive enn de ferdigproduktene som blir tilbudt på markedet. Framgangsmåte og testresultater er presentert i kommende utgave av park & anlegg, som blir utgitt 28. september.