Mot normalt – hasselen blomstrer i januar


Dette bildet er tatt søndag 19. januar i Enningdal sør for Halden. Stedet har forhold tilsvarende Hageselskapets sone 4.

Tekst og foto: Ole Billing Hansen

Som et resultat av at vinteren på Østlandet hittil har vært usedvanlig snøfattig og mild, blomstrer hasselen altså allerede i midten av januar på lune steder i H4.
I perioden 1942-69 ble det foretatt fenologiske registeringer hvert år i parken ved NLH i Ås (nå NMBU), som også ligger i sone 4. Tidligste noterte dato for begynnende blomstring hos hassel i denne parken var i årene 1942-69 den 10. mars, med middeldato 5. april. Seineste registrering var 30. april.
Mange synes nok det er behagelig med en mild vinter. For vegetasjonen er det største faremomentet om det nå kommer en periode med mange kuldegrader i februar-mars. Knopper som har begynt å svelle og sevjelag som er i aktivitet lenge før faren for minusgrader er over, vil være svært utsatt for vårfrostskader.