Prosjekt Villstaude


Strandnellik (Armeria maritima) er ett av de planteslagene som trives på skrinne steder og som inngår i prosjekt Villstaude. Foto: Ole Billing Hansen

I 2020 fikk Staudegruppa i Norsk Gartnerforbund tildelt midler fra Miljødirektoratet til et prosjekt for innsamling av plantemateriale og etablering av morplantefelt for stauder hentet fra norsk natur. Prosjektet har navnet Villstaude. Mål med prosjektet er å samle inn et basis-sortiment fra forskjellige deler av landet. Planteslagene vil bli tilbudt for kontraktdyrking fra sesongen 2021.

Rensing av frø av sverdiris (Iris pseudacorus). Foto: Torunn Hovland Ljone

Prosjekt Villstaude er et skritt på veien for å møte den økende etterspørselen etter planter hentet fra norsk natur. Fire staudeprodusenter har deltatt i Villstaude-prosjektet med innsamling og plan om å etablere morplantefelt. Tildelingen kom seint, og sesongen 2020 var travel. Prosjektet klarte likevel å samle inn mye av det materialet man hadde mål om, og innsamlingen kommer til å fortsette i år. Til sammen mer enn 100 arter står på lista over arter staudeplanteskolene ønsker å tilby. I løpet av inneværende år vil prosjektdeltakerne etablere morplantefelt slik at mange av artene vil være lett tilgjengelig for formering.

Les mer om prosjektet og hvilke arter planteskolene ønsker å tilby i Maria Falls artikkel i park & anlegg 2/2021.