Ny skjøtselsavtale for Drammen sør


To fornøyde avdelingsledere ser fram til videre samarbeid. Dag Arne Lier (t.v.) hos Steen & Lund og Marte Høibraaten i parkavdelingen, Drammen kommune.

Drammen kommune har skrevet kontrakt med Steen & Lund AS for skjøtsel av kommunale park-, idretts- og landskapsanlegg  i Drammen sør, skriver firmaet i en pressemelding. Med denne kontrakten utvider og forlenger Drammen kommune samarbeidet med Steen & Lund i tre nye år. Avtalen omfatter i tillegg opsjon for to år til.

Avtalen gjelder alle bydeler sør for Drammenselva og omfatter også parker ved museumsanlegg som Gulskogen gård.

Steen & Lund AS har tidligere hatt ansvar for en stor del av denne kontrakten, men firmaet skal nå i tillegg ha ansvaret for bydelen Strømsø/Danvik. Steen & Lund AS har også kontrakt for skjøtsel i bydelene Bragernes og Åssiden på nordsiden av Drammenselva.