Universitetsplassen i Oslo for hundre år siden

Norsk Gartnerforenings Tidsskrift trykte i utgave 1/1921 en artikkel om Kristianias parker. Anledningen var den store kvalitetsforbedringen parkene hadde fått etter at parkvesenet var skilt ut fra ingeniørvesenet og Marius Røhne noen år tidligere var blitt ansatt som hovedstadens første parksjef.

Tekst: Ole Billing Hansen

Det var kostbart å trykke bilder i fagbladet for hundre år siden, så det var bare plass til fotografier fra noen utvalgte grøntanlegg. Ettersom det dreier seg om sommerbilder trykt i en vinterutgave, må vi regne med at bildene ble tatt sommeren 1920. Om motivet fra universitetsplassen heter det: «Foran universitetet, hvorfra vi bringer et billede, er der et stort arkitektonisk anlæg med nedsænkede plæner og blomsterrabatter, som gjør sig godt foran de rolige, erværdige bygninger. De hvitmalte kasser, som omgir laurbærtrærnes plantebaljer, passer godt ind i miljøet.»

Universitetsplassen sett fra samme sted i juni 2021. Foto: Ole Billing Hansen

Universitetsplassen har endret innhold og utseende mye opp gjennom årene. Et bilde fra 1880-tallet viser at plassen var dominert av parkmessig beplantning og to middelstore trær.  (Se bilder fra 1800-tallet på no.wikipedia.org/wiki/Universitets-plassen_(Oslo)). I 1920 fikk A.M. Schweigaard (statue utført av Julius Middelthun) råde grunnen alene på plassen. Siden har han fått selskap av P.A. Munch (statue utført av Stinius Fredriksen) – i bildet fra 2021. De to statuene står ved hvert sitt hjørne av Domus Media (Midtbygningen), som blant annet rommer Universitetets Aula. Urbygningen (Domus Academica) ligger midt i bildet. Henrik Ibsen justerte alltid sitt lommeur når etter det store uret på Urbygningen når han passerte Universitetsplassen på vei til Grand Café.

Brosteinleggingen ble utført i 1931, samtidig som det ble anlagt en plattform med trappetrinn i hele Midtbygningens bredde. Det store, åpne rommet er siden brukt ved immatrikulering og en rekke andre anledninger. Fra 1930-tallet ble alle utvidelser av Universitetet i Oslo lagt til Blindern.