Urban visningshage på Hagemessa


Torgeir Koteng i Hagespesialisten as er hovedansvarlig i i NAMLs hageprosjekt. Marit Sagen er prosjektleder i Hagemessen 2017.

Årets Hagemesse på Lillestrøm åpner i dag. Tema for årets visningshage fra Norske anleggsgartnere – miljø og landskapsentreprenører er Urban Living.

– Det er fjerde gang vi lager en stor proffhage fra Naml Øst. Vi ønsker å vise hvilke flotte muligheter som ligger i faget, forteller prosjektleder Torgeir Koteng i Hagespesialisten til park & anlegg.

Hageanlegget er en del av satsningen på rekruttering til faget. Rundt 80 elever fra de fem anleggsgartnerskolene i østlandsområdet har vært med på prosjektet.

Anlegget består av et bymiljø med ulike hagerom på til sammen 1500 kvadratmeter. Her finnes elementer som en 7 meter høy bygård, en japansk hage, en bakhage på Grünerløkka med et ti meter langt steinbord samt et bilvrak i gjengrodd natur. Det er også laget en publikumskafé på området.

Disse er med i prosjektet: Hagespesialisten, Kreativt Landskap, Strandman, Bygartneren, Steen & Lund, Vestfjorden Entrepenør og NCC. I tillegg har Naml med seg en rekke samarbeidspartnere og leverandører av planter, busker, trær og utstyr.

Hagemessen på Lillestrøm er åpen fra 21.-23. april.