Vår på Austad gård


Austad gård ligger på Strømsø i Drammen. Fra den lille høyden er det fin utsikt over byen i nord. Eiendommen med hovedbygning og hageanlegg er fredet, henholdsvis som kulturminne i 1923 og som naturminne i 1964.
I tillegg til hovedbygningen består gårdstunet av de fredete bygningene kuskebolig, en gammel forrådsbygning og en garasje. Denne fungerte tidligere som koksbod, og er utformet i tilnærmet samme stil som de øvrige bygningene.
Hagen vender mot nordøst og er avgrenset av en lindeallé i nordvest. Både hagen, alleen og annen trevegetasjon er godt bevart. I hagen står et lysthus fra slutten av 1800-tallet. Sør for hovedbygningen er plassen gruslagt, inngjerdet og omrammet av en rekke kollete lindetrær.
Nordvest for den fredete herregården ligger parkområdet Bikkjestykket, som strekker seg nedover mot Marienlyst stadion.
Hovedbygningen på Austad gård ble oppført mellom 1808 og 1813 på de bevarte kjellerfundamentene etter en bygning som brant i 1807. Det var grosserer og jernverkseier Peder Juel von Cappelen i Drammen som da brukte stedet som sommerbolig. I 1842 ble Austad kjøpt av kjøpmann og skipsreder Hans Andersen Kiær. Fra 1931 var gården eid av Skoger kommune, som brukte hovedbygningen til kommunestyrelokaler og kontorer. I 1964 ble den gitt til Drammens Museum i forbindelse med sammenslåingen med Drammen kommune. Museet leier ut Austad gård til brylluper, selskaper og andre arrangementer.

Les mer om Austad gård på:

http://drammens.museum.no/arkitektur/austad-gard

https://lokalhistoriewiki.no

og kulturminnesok.no hos Riksantikvaren.