Anleggsbransjen klar for klimaendringer


Nordisk presidiet inviterer til fagdag og årsmøte i Stockholm. Fv Tor Jørgen Askim, prosjektleder NAML, og Stein Wikholm, president i NP

-Samfunnet forventer at vi leverer bærekraftige løsninger. Vi har de aller beste forutsetninger for å lykkes.

Det sier prosjektleder Tor Jørgen Askim i Norske anleggsgartnere – miljø og landskapsentreprenører. I over to dager er 250 bransjefolk samlet i Stockholm til konferanse om bærekraft og innovasjon.

-Vi har allerede et nært forhold til naturen gjennom arbeidet vårt. Det skaper forventinger til oss og hva vi kan levere på grønn byutvikling.

-Samtidig blir mer av prosjekteringen flyttet nærmere utførelsen. Har vi rom for innovasjon og dokumentasjon i dagens oppdragsregime? spør han retorisk.

Endringer gir muligheter

Det er et stort behov for utvikling av nye oppgaver for grøntanleggssektoren. Klimatilpasninger og miljøtenkning legger føringer på arealbruk, og naturbaserte løsninger vil bli svært viktig fremover. Grøntområder og uterom får høy status i planprosesser.

– Samfunnet endrer seg, og det gjør bestillingene også. Nye utfordringer gir nye muligheter, påpeker president i Nordisk Presidiet Stein Wikholm.

Målet med konferansen er å samle alle som planlegger, bygger og drifter fremtidens uterom.

– Samarbeid mellom prosjekterende og utøvende blir stadig viktigere, understreker Askim.

Bredt program

Seminarprogrammet presenterte en rekke innovasjoner og prosjektmodeller.

Designer Nico Wissing snakket om innovativ design kombinert med bærekraftig virksomhet. Forsker Björg Schouenborg presenterte forskning på grågrønne systemløsninger og landskapsarkitekt Alexandria Vinfeldt Hansen snakket om kretsløpdesign og bynatur.

Landskapsarkitekt Thomas B. Randsrup mener vi bør forhandle frem nye skjøtselskontrakter basert på naturens premisser og trespesialist Björn Embrén foreleste om kull i vekstjord. Sveriges miljøminister Karolina Skog kom også med klare strategier på vegne av bransjen fremover.

Konferansen avsluttes med Årsmøte i NAML.

Nordisk Konferanse om bærekraft og innovasjon holdes 23-26. Mars 2017, Stockholm. Nordisk presidiet er et samarbeidsorgan bestående av anleggsgartnerforeningene i de nordiske landene.