Sesleria – prydgras-arter med attraktiv bladfarge


Sesleria nitida blomstrer sammen med en vårblomstrende anemone i Trentham Gardens, Stoke on Trent, England

Tre arter i svenskegrasslekta, Sesleria autumnalis, S. heufleriana og S. nitida, var med i utprøvingen av prydgras ved NMBU i perioden 2009 til 2015. De er alle gode markdekkere og relativt tørketolerante. Alle de tre prøvde artene lever lenge og vokser i lave, tette tuer med smale blader. Bladfargene gjør dem spesielle og attraktive, kanskje i større grad enn blomstringen. De tre artene etablerte seg relativt raskt og godt, og det ble ikke observert sykdom på noen av dem. Enkelte hadde også prydverdi utover høsten og vinteren, men lite etter første tyngre snøfall. Vinterherdigheten varierte noe, skriver Eva Vike i park & anlegg 5/2017, som blir utgitt 26. mai.

Blåsvenskegras (Sesleria nitida) i forkant i en rabatt i Rosendals Trädgård, Stockholm.