Alnastien kan få landskapspris


Oslo kommunes arbeid med å styrke elven Alna og tilhørende elvelandskap fremmes som kandidat til Europarådets landskapspris 2016-2017. Forslaget er også knyttet opp mot Oslo kommunes mer overordnede arbeid med å bevare og styrke byens blågrønne strukturer.

– Alna miljøpark med Alnastien og de fire bydelsparkene i Groruddalen er et planarbeid og en strategi jeg er svært stolt av å kunne fremme som Norges kandidat til Europarådets landskapspris. Oslo kommune har ut fra en god og langsiktig strategi rundt elven Alna klart å samle en rekke fagområder og myndigheter til et samarbeid med konkrete fysiske resultater av meget høy kvalitet. Dette er et eksempel mange kan lære av, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner til regjeringen.no. Les resten av saken her.

Foto: Strekninger med høy natur- og kulturlandskapsverdi skal tas vare på og sikres for fremtiden. Bildet viser Kullsyrefabrikken og Kværnerdammen Foto: Plan- og bygningsetaten, Oslo kommune