De attraktive byrom


Boulevard er svært populær, ikke bare for turgåere, men også folk på rulleskøyter og ulike sykler, spesielt på broen som blir en utfordrende berg-og-dalbane. Foto: Tore Edvard Bergaust

«Det synes som det er blitt en vedvarende kamp for byer å skape levende og attraktive byrom. I Oslo ønsker eiendomsutviklere og politikere at de ærverdige kulturinstitusjonene køer opp for å plassere seg i sjøkanten. Dette er en kommersielle strategi hvor kunst, kultur, kreativitet og kapital når et nytt crescendo på kanten for å trekke den kreative klassen ut i området. Vil de lykkes med dette? Og er dette til beste for alle byens innbyggere?» spør Tore Edvard Bergaust i en kommende utgave av park & anlegg.

Han viser til byen San Pedro i Spania som et eksempel til etterfølgelse når det gjelder vellykket byutvikling.

Boulevarden er blitt inndelt i ulike sosiomaterielle handlingsfelt, i estetiske og grønne rammer, hvor alle kan finne sin lomme. Foto: Tore Edvard Bergaust