Dronning Eufemias gate – et urbant arboret


Den nye hovedgaten i Bjørvika i Oslo er planlagt og realisert som et lite arboret – en treforsøkspark med 57 ulike treslag fordelt på nær 40 arter og hybrider. Plantesamlingen er ment å gjenspeile mangfoldet i hovedstadens befolkning, men den har også stor interesse for alle som er opptatt av trær.

Landskapsarkitektene Rainer Stange og Ragnhild Momrak i Dronninga landskap sto for ideen om en allsidig sammensatt treplanting i Bjørvikas hovedgate. Plasseringen av trærne langs den nordre delen av gaten gjenspeiler artenes geografiske opphav. Planteslag som har sin opprinnelse i Nord-Amerika er plassert lengst vest, nærmest Paleet, og asiatiske arter i den østre delen av gaten. I den midtre delen står de europeiske artene. Akerselva illuderer Atlanterhavet og utgjør skillet mellom nordamerikanske og europeiske planteslag.
Ingjerd Solfjeld var Statens vegvesens representant i prosjektet. I park & anlegg 10/2016 forteller hun om arbeidet med å skaffe til veie de treslagene som inngår i prosjektet, i ønsket størrelse. Hun roser samarbeidet med entreprenøren Nannestad Grøntmiljø AS og sier:
– Både god overvintring, rask etablering og bra tilvekst tilsier at det er en fordel å satse på store trær fra starten av.
Tre dendrologiske godbiter i det urbane arboretet blir presentert i park & anlegg 10/2016, som ligger i postkassen din første uke i desember.