BAD, PARK og IDRETT: Landskonferanse i Sandefjord


Styre og varamedlemmer i BAD, PARK og IDRETT for perioden fram til neste årsmøte: F.v. Anne Berit Lund Haube (vara BAD), Morten Anker-Nilssen (PARK), Aina Hovden Lund (vara PARK), Jon Steinar Tufte (leder), Torstein Busland (vara IDRETT), Bård Andresen (IDRETT), Jorid Gunnardatter Ferner (IDRETT) og Henriette Seyffarth (nestleder). Oliver Kofler (BAD), Hilde Johanne Mangerud (PARK) og Eva Kristin Ødegård (BAD) var ikke til stede ved fotograferingen.

Landskonferansen 2017 ble arrangert 14. til 16. juni. Den inneholdt et faglig variert og innholdsrikt program av foredrag og befaringer. Årsmøtet gikk radig unna 15. juni. Med ett unntak tok alle som sto på valg, gjenvalg. Eneste utskifting gjaldt representasjonen fra BAD, der Eva Kristin Ødegård erstatter Odd Willy Støve i styret.

Tradisjonen tro mottok vertsbyen et tre i gave fra BAD, PARK og IDRETT som takk for godt vertskap og til minne om arrangementet.
 Ved den helt ferskt oppgraderte lekeplassen i Badeparken plantet Sandefjords parksjef Ingrid Marie Eidsten og styreleder i BPI, Jon Steinar Tufte, en rødbladet bjørk. Betula pubescens ‘Rubra’ er er finsk utvalg som er godt tilpasset nordlig klima. Sammen med andre nyplantinger i Badeparken gir det et flott tilskudd av spennende treslag i den sentrale byparken.
Ingrid Marie Eidsten og Jon Steinar Tufte planter BPIs gavetre i Badeparken.